revue Prostor č. 38

Outsidři v éře magazínové kultury

úvodník

Outsidři v éře magazínové kultury

 

názor

Vít Urban

České skriptorium uprostřed a na okraji sítě

 

poznámky a komentáře

Eduard Martin

Umění být outsidrem

 

názor

Viktor Šlajchrt

Outsider na internetu

Věroslav Mertl

Víra, nebo chaos?

Zdena Bratršovská, František Hrdlička

Jak se rodí outsidři

Antonín Měšťan

Inteligence jako okrajová skupina

Zdeněk Slouka

S menšinami do třetího tisíciletí?

 

diskuse

Milan Balabán, Milan Hanuš, Eva Hauserová, Emil Szirmai, Kazimír Večerka, Kristina Vlachová

" odvaha vydat se k cizím ostrovům"

 

konfrontace

Kuběna, Jiří; Pokorný, Jindřich; Zadrobílek, Vladislav; Stankovič, Andrej; Vosáhlo, Petr; Čapek, Miloslav; Polívková, Zdenka

Outsiderství v dnešní době - životní postoj, obrana hodnot, módní trend?

 

stati a úvahy

Lubomír Martínek

Na okraj

Roman Cílek

"Vedlejší postavy jsou hlavní!"

Stanislav Komárek

Mimo rampu

 

přednáška

Martin Vopěnka

O sebenalézání

 

myšlenkové proudy

Erich Neumann

Stará a nová etika

 

dokumenty

Výslech (Důvěrný rozhovor francouzského dramatika Michela Vinavera se svým alter ego)

 

fejeton

Viktor Šlajchrt

Herausforderung

 

reportáž

Josef Kroutvor

Slavné město Benátky

 

náš rozhovor

(rozhovor s Blumfeldem S. M.)

Nepodlehnout pokušení zabít v sobě svobodnou bytost?

 

anketa

Karel Křepelka, Jana Štroblová, Ladislav Novák, Milan Cháb, František Vodák, Eva Štouračová, Tomáš Škrdlant

Devadesátá léta - které hodnoty přetrvají?

 

kultura

(poezie Jaroslavy Kutheilové)

Vnější stěna tmy

Ivan Slavík

Tři zapomenuté hlasy

Z divadelního zápisníku Daniely Fischerové

František Pavlíček

Českému rozhlasu k pětasedmdesátinám

Josef Moucha

Slavní outsidři české fotografie

 

povídka

Vladimír Hendrich

The Fucking Long Good-bye

 

dopisy, názory, polemiky

Úvaha Radima Šípa

Zavřít