revue Prostor č. 37

Zastřené meze normality - proměnlivá a propustná hranice

úvodník

Zastřené meze normality - proměnlivá a propustná hranice

 

názor

Emanuel Mandler

Nebát se a nekrást?

 

poznámky a komentáře

Eduard Martin

Umění být normální

Vít Urban

Útěky do bezdomoví

Andrew Stroehlein

Co dnes rozděluje Evropu

Milan Churaň

O věrném přátelství Václava a Mariána

Petr Pavlovský

Co bylo a co je eticky normální?

Stanislav Komárek

Morbus sacer

Zdena Bratršovská a František Hrdlička

Svět, který se zřekl šamanů a bláznů

 

diskuse

Alena Hromádková, Zdeněk J. Slouka, Vít Urban, Michal Janata

Už nelze lhát tak bezstarostně

 

konfrontace

Mlčoch, Lubomír; Nakonečný, Milan; Forbelský, Josef; Illner, Michal; Šmíd, Jan

Co (bylo) je normální? Dříve a nyní

 

stati a úvahy

Stanislav Komárek

Moc, nemoc a normalita

Jeremy Adler

H. G. Adler a Theodor Adorno. Dva přístupy ke kultuře po Osvětimi

Jan Cholínský

Únor 1998 v České republice

Petr Pavlovský

Člověk a zvíře.
Proměna jednoho kulturního paradigmatu

 

esej

Vladimíra Koubová-Eidernová

Pošetilost mírou normality - normalita maximou pošetilosti

 

přednáška

Rüdiger Dahlke

Nemoc jako cesta

 

myšlenkové proudy

Pedro Laín Entralgo

Evropa a věda

 

excerpta

Alfred J. Ziegler

Morbismus

 

fejeton

Lubomír Martínek

Narušitel hranic

 

reportáž

Stanislav Komárek

U.S.A.

 

náš rozhovor

V Čechách chybí respekt k soukromému vlastnictví 
(rozhovor s architektem Josefem Horným)

 

anketa

Darja Kocábová, Bohuslav Blažek, Petr Příhoda

Nemoc a hřích - existuje pouze jedna cesta ke zdraví?

 

kultura

Poezie Věroslava Mertla

Z literárního zápisníku Aleše Knappa

Jan Suk

Rozkošníci bolesti

Z divadelního zápisníku Daniely Fischerové

Anežka V.

O tom filmu se mluví?

Nikolaj Savický ml.

František Kupka a zastřené meze normality aneb Geneze abstraktního malířství jako metodologický problém

 

povídka

Miroslav Urban

O tom, jak v lese Königwaldském konečně zvítězila nenávist, lež a nespravedlnost nad láskou, pravdou a spravedlností

Zavřít