revue Prostor č. 36

Osm let poté - kam jsme došli a kam směřujeme?

úvodník

Osm let poté - kam jsme došli a kam směřujeme?

 

názor

Michal Janata

Český stát na prahu třetího milénia

 

poznámky a komentáře

Eduard Martin

České zájmy

Tomáš Vystrčil

Smysl krize a krize smyslu

Vít Urban

Od Slova ke slovům?

Jiří Sirotek

Do Evropy s blbou náladou

Stanislav Komárek

Dojde k "holandizaci" české kultury?

Šimona Löwensteinová

Rozpad čtvrté říše?

Toman Brod

O hymně, vlajkách a národní hrdosti

František Pavlíček

Zamyšlení nad pokorou

 

diskuse

Milan Hanuš, Jan Kraus, Jan Rejžek, Odilo I. Štampach, Jan Štern

Dnešní politická krize: bod zlomu

 

konfrontace

Čulík, Jan; Hromádková, Alena; Pithart, Petr; Klaus, Václav; Mejstřík, Martin; Semín, Michal; Bednář, Miloslav

S čím vstupuje český stát do příštího tisíciletí?

 

stati a úvahy

Richard Rosecrance

Vzestup virtuálního státu

Michaela Freiová

Přelom tisíciletí: "globální étos" a křesťanská tradice

Miloš Calda

Exodus a zapomnění, Esej na prastaré téma

Roman Erben

Self-Made Bohemia?

Věroslav Mertl

Ošidné břemeno české nostalgie

 

esej

Gerhart Niemeyer

Strašné století

 

přednáška

Michal Semín

Postmoderní pluralita a princip demokracie

 

myšlenkové proudy

David Walsh

Má liberální politika duši?

 

excerpta

Robert Nisbet

Soumrak autority

 

dokumenty

George Soros, Marion von Dönhoff, Šimona Löwensteinová

Kapitalismus jako hnací síla, nebo hrozba?

 

fejeton

Irena Reifová

Význam kočky v globalizovaném světě

 

reportáž

Stanislav Komárek

América Latina

 

náš rozhovor

(rozhovor s Josefem Forbelským)

"Být pouze český znamená být protičeský?"

 

anketa

Ivan Binar, Blumfeld S. M., Radim Seltenreich, Josef Kašpar, Karel Křepela, Viktor Šlajchrt

Češi, Evropa a svět - jak obstát v nové éře?

 

kultura

Úplně zpřeházené myšlenky Margity Bartošové

Z literárního zápisníku Aleše Knappa

Dalibor Dobiáš

Ianua - nový časopis a starý dluh

Z divadelního zápisníku Daniely Fischerové

Anežka V.

O tom filmu se mluví?

Nikolaj Savický ml.

Znovu rinascimento aneb Velká kniha o italské renesanci

 

povídka

Jana Červenková

Oni padli, vy jste spadli

 

dopisy, názory, polemiky

Aleš Novotný

A tak máááme, co jsme chtěěliii

Charta 97

Zavřít