revue Prostor č. 35

Češi a Rakušané - vzpomínky, sny a realita?

úvodník

Češi a Rakušané - vzpomínky, sny a realita

 

názor

Josef Kroutvor

Mezi Prahou a Vídní

 

poznámky a komentáře

Eduard Martin

Umění pozorovat neviditelná města

Jana Stárková

Československá emigrace v Rakousku

Michal Janata

Čechy na zápraží

Antonín Měšťan

"Třpyt chorých hvězd?"

Toman Brod

Hořké plody úspěchu

Stanislav Komárek

Pod Prešpurkem

Josef Kroutvor

Rakouský kroj

Wolfgang Kraus

Zvítězí poražení?

 

diskuse

Aharon Appelfeld, Robert Menasse

Střední Evropa - realita, sen, blednoucí vzpomínka?

 

konfrontace

Breuer, Georg; Busek, Erhard; Heiss, Gernot

Rakouští historici a intelektuálové o česko-rakouském příbuzenství

 

stati a úvahy

Joseph Haslinger

Znamení doby: politika na vlně emocí a nálad

Stanislav Komárek

Povaha Vídně

Toman Brod

Nostalgikum

Joseph P. Strelka

Duch střední Evropy: obnova, nebo únava?

 

esej

Johannes Urzidil

Pohled ze Stingelfelsenu

 

přednáška

Erwin Ringel

Rakouská duše

 

myšlenkové proudy

In memoriam Viktor E. Frankl

"Tragický optimismus" lidské existence

 

excerpta

Brigitte Hamannová

Češi v Hitlerově Vídni

 

dokumenty

Erhard Busek

Evropská vůle k duchovnímu životu

 

fejeton

Libuše Koubská

Drazí předkové kakánští!

 

reportáž

Kurt Klinger

Vídeňské léto

 

náš rozhovor

Pouto, které pojí i rozděluje (rozhovor s Karlem knížetem Schwarzenbergem)

 

anketa

Walter Zettl, Pavel Jajtner, Harald Salfellner, Dagmar Vaněčková, Vladimír Tomeš

Praha - Vídeň: mezi láskou a nenávistí

 

kultura

Poezie Johannese Wolfganga Paula

Z literárního zápisníku Aleše Knappa

Vladimír Just

Herr Karl: Monolog průměrného Rakušana

Z divadelního zápisníku Daniely Fischerové

Anežka V.

O tom filmu se mluví?

Nikolaj Savický ml.

Rudolf II. a pražské letní šílenství

 

povídka

Brigitte Schwaigerová

Štajerácký kroj

 

dopisy, názory, polemiky

Aleš Novotný

Střední Evropa: politická mrtvola

Zavřít