revue Prostor č. 34

Partnerské vztahy v přelomové době

úvodník

Partnerské vztahy v přelomové době

 

názor

Jana Heffernanová

Sebepoznání - cesta k partnerství (Poznámky k tématu)

 

poznámky a komentáře

Eduard Martin

Umění být milován

Michal Janata

Politika a partnerství

Milan Churaň

Projevy sousedních prezidentů

Tomáš Vystrčil

Potřebuje prezident Havel svého disidenta?

Milan Churaň

Vila pro českého premiéra

Tomáš Kafka

Mladí princové všech zemí?

Roman Erben

Použitý člověk

 

diskuse

Libuše Heczková, Ivana Muková, Iva Pekárková, Aleš Lederer, Milan Hanuš

Souboj i partnerství (O proměnách mužských a ženských rolí)

 

konfrontace

Možný, Ivo; Turzonovová, Božidara; Císařovský, Josef; Bratršovská, Zdena a Hrdlička, František; Cihla, Jan; Šiklová, Jiřina

Partnerské vztahy v přelomové době

 

stati a úvahy

Zdeněk Neubauer

Muže a ženu stvořil je

Adolf Guggenbühl-Craig

Muži a ženy spolu neladí

Věroslav Mertl

Spisovatelé a erotika (z pohledu křesťana)

Jan Suk

Sochy mezi Rilkem a Lou Andreas-Salomé

 

esej

Gilles Lipovetsky

Narcis jako symbolická postava přelomové doby?

 

přednáška

Ivana Edwardsová

Proč se moudrost v České republice nehledá?

 

myšlenkové proudy

Hermann Meyer

Zákony osudu

 

excerpta

Anais Nïn

Různé podoby věrnosti

 

dokumenty

Noční zamyšlení o novém přátelství mezi mužem a ženou

 

fejeton

Libuše Koubská

Prolegomena ke každé příští večeři

 

reportáž

Stanislav Komárek

Perské listy

 

náš rozhovor

(rozhovor s dr. Josefem Platilem)

"Larry Flynt" - to je konec Formana jako umělce!?

 

anketa

Jana Červenková, Yvona Čertová, Rostislav Černý, Magdalena Dietlová, Jana Klusáková

Problém, o kterém se nemluví: paralelní vztahy

 

kultura

Poezie Miroslava Huleho

Z literárního zápisníku Aleše Knappa

Z divadelního zápisníku Daniely Fischerové

Z hudebního zápisníku Pavla Klusáka

Nikolaj Savický ml.

" poněvadž to umění a mistrovství od jiných všech řemesel jest velmi rozdílné "

 

povídka

Inger Edelfedtová

Pro Marii Claire

 

dopisy, názory, polemiky

Yvona Benešová

Piknik pod lebeční kostí?

Zavřít