revue Prostor č. 33

Účtování s minulostí - (nejen) česká potíž

úvodník

Účtování s minulostí - (nejen) česká potíž

 

poznámky a komentáře

Eduard Martin

Umění mít dějiny

Michal Janata

Zhrzená minulost

Zbyněk Vybíral

Jazyk našeho nepřátelství

Jiří Sirotek

Kompas do budoucnosti prof. Huntingtona

Stanislav Komárek

Post festum

František Pavlíček

Bez paměti to nejde

Pavel Hlavatý

Církve a nedávná minulost

 

názor

David Čaněk

Jaké dějiny nám vládnou?

Jan Štern

Posttransformační Klondike?

 

diskuse

Jindřich Pokorný, Karel Pecka, Vilém Petřík

České rozhovory

 

konfrontace

Stránský, Jiří; Hejda, Zbyněk; Klaus, Václav; Pithart, Petr; Hromádková, Alena; Ruml, Jan; Grygar Mojmír

Účtování s minulostí - výzva ke spravedlnosti

 

stati a úvahy

Ladislav Hejdánek

Jak být spravedliví k minulosti? (Úvaha teoretická)

Lubomír Martínek

Kudy klam

Françoise Mayerová, Zdeněk Vašíček

Pamět Leviatana

Vít Urban

Bohemia - Hispania infelix

Bernhard Bayerlein

Ukradená paměť ve Francii?

Tomáš Kafka

Jak dlouho (ještě) potrvá německá vina?

Toman Brod

Úvahy a poznámky (nejen) o českých židech

 

myšlenkové proudy

Gilles Lipovetsky

Čirá lhostejnost: Prožíváme dobu prázdnoty?

 

excerpta

Stefan Zweig

O potřebě morálního ozdravění Evropy

 

dokumenty

Dopis Jeho Excelenci M. D'Abovilleovi, velvyslanci Francie

Odpověď režisérky M. Blaive

 

náš rozhovor

Správce zapovězených statků 
(rozhovor s Jiřím Gruntorádem)

 

anketa

Kostlán, Antonín; Vadas, Martin; Vaculík, Ludvík; Mandler, Emanuel; Šlajchrt, Viktor; Šandová, Marie

Existuje i dnes tichá dohoda s režimem?

 

kultura

Básně Karla Pecky

Z literárního zápisníku Aleše Knappa

Z divadelního zápisníku Daniely Fischerové

Martin Blízký

Bumerang, nedopovězený příběh o vykoupení

Z hudebního zápisníku Pavla Klusáka

Nikolaj Savický ml.

Maniera grande aneb Italská kresba reneseance a manýrismu

 

povídka

Ladislav Dvořák

Spící bdící

 

dopisy, názory, polemiky

Aleš Novotný

Mé poznámky k tématu "účtování s minulostí"

Jan Mareš

Zrcadlo šumavské: poválečná fata morgána

Zavřít