revue Prostor č. 32

Věk médií, moc obrazů

úvodník

Věk médií, moc obrazů

 

názor

Luc Ferry

Stala se kritika médií intelektuální módou?

 

poznámky a komentáře

Eduard Martin

Umění být živý

Přemysl Rut

Magické oko

Zdeněk Vašíček

Telina - do duše okno

Toman Brod

Strážci čistého ohně

Tomáš Kafka

Přichází éra poradců?

Pavel Toman

Hrajeme si s počítačem?

Zdena Bratršovská, František Hrdlička

Ohrožený druh

 

diskuse

Jaroslav Formánek, Ivan Hoffman, Petr Holub, Josef Klíma, Petr Placák, Jan Štern, Milan Hanuš

Novináři, média a politika

 

konfrontace

Přidal, Antonín; Grygar, Mojmír; Třeštíková, Helena; Vybíral, Zbyněk

Média - nová cesta do otroctví?

 

stati a úvahy

Jan Jirák

Hoře z konzumu

Philip Jenkins

Mediální říše a demokracie

Jana Heffernanová

Média ve světle psychologie vědomí

David Čaněk

Počítače jako starý nástroj a internet jako nové médium

 

přednáška

Vilém Flusser

Televizní obraz a politická událost

 

myšlenkové proudy

Neil Postman

Svět jako kaleidoskop

 

excerpta

Milan Kundera o hudbě, románu a emigraci

 

dokumenty

Katolická církev o médiích

Rozhovor s kardinálem Ratzingerem

 

náš rozhovor

(rozhovor s Josefem Platilem)

"Ve věku médií umlkají vnitřní hlasy?"

 

reportáž

Michal Janata

Hispania felix

 

fejeton

Lubomír Martínek

Návštěva v Z00

 

anketa

Jiřina Šiklová, Jiří Jež, Eliška Závodná, Jan Bartoš, Adam Drda, Adam Lederer, Jan Lukeš, Jan Rejžek

Problém médií: Máte co číst?

 

kultura

Poezie Jiřího Černohlávka

Irena Reifová

Listování slovníkem imagologie

Z literárního zápisníku Aleše Knappa

Z divadelního zápisníku Daniely Fischerové

Nikolaj Savický ml.

Básníci a obchodníci kubismu

 

povídka

Antonio Tabucchi

Divadlo

 

dopisy, názory, polemiky

Aleš Novotný

Sudetský problém trochu jinak aneb Zápas Čechů s Němci

 

pozvánka na výstavu

Jitro kouzelníků?

Zavřít