revue Prostor č. 31-42

Bibliografický přehled revue Prostor 31–42

Bibliografický přehled revue Prostor
(čísla 31 až 42) 

Jmenný bibliografický rejstřík příspěvků podle rubrik 

Úvodník 

  
redakce:
 Německo – náš osud? 
Prostor 31, září 1996, s. 5–6 
  
redakce: Věk médií, moc obrazů 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 5–6 
  
redakce: Účtování s minulostí – (nejen) česká potíž 
Prostor 33, březen 1997, s. 5–6 
  
redakce: Partnerské vztahy v přelomové době 
Prostor 34, červen 1997, s. 5–6 
  
redakce: Češi a Rakušané – vzpomínky, sny a realita? 
Prostor 35, 1997, s. 5–6 
  
redakce: Osm let poté – kam jsme došli a kam směřujeme? 
Prostor 36, 1998, s. 5–6 
  
redakce: Zastřené meze normality – proměnlivá a propustná hranice 
Prostor 37, 1998, s. 5–6 
  
redakce:
 Outsidři v éře magazínové kultury 
Prostor 38, 1998, s. 5–6

šéfredaktor: Andělé ve vyprahlé zemi 
Prostor 39–40, 1998, s. 5–6 

redakce: Dokážeme se vyrovnat s Amerikou? 
Prostor 41, 1999, s. 5–6 
  
redakce: Ubavíme se k smrti? 
Prostor 42, 1999, s. 5–6 

Názor 
  
Čaněk, David: Jaké dějiny nám vládnou? (Kdo je „česká společnost“?) 
Prostor 33, březen 1997, s. 25–30 
  
Ferry, Luc: Stala se kritika médií intelektuální módou 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 7–11 
  
Hahnová, Eva: „Česká otázka“ od Masaryka k Havlovi 
Prostor 31, září 1996, s. 7–15 
  
Heffernanová, Jana: Sebepoznání – cesta k partnerství 
Prostor 34, červen 1997, s. 7–12

Janata, Michal: Český stát na prahu třetího milénia 
Prostor 36, 1998, s. 7–11 
  
Kroutvor, Josef: Mezi Prahou a Vídní (o sousedských vztazích) 
Prostor 35, 1997, s. 7–10 
  
Mandler, Emanuel: Nebát se a nekrást? (o stavu české společnosti) 
Prostor 37, 1998, s. 7–14 
  
Novotný, Aleš: Amerikanizace jako problém? 
Prostor 41, 1999, s. 7–10 
  
Richterová, Sylvie: Démon průmyslové zábavy 
Prostor 42, 1999, s. 7–12 
  
Štern, Jan: Posttransformační Klondike? (o stavu české společnosti) 
Prostor 33, březen 1997, s. 31–36 
  
Urban, Vít: České skriptorium uprostřed a na okraji sítě (o intelektuálních časopisech) 
Prostor 38, 1198, s. 7–10 
  
Vystrčil, Tomáš: O duchu dnešní doby jako překážce na duchovní cestě 
Prostor 39–40, 1998, s. 7–12 

Poznámky a komentáře 
  

Bratršovská, Zdena a Hrdlička, František: Jak se rodí outsidři? 
Prostor 38, 1998, s. 20–23 
  
Bratršovská, Zdena a Hrdlička, František: Ohrožený druh (o svobodě v moderní společnosti) 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 24–26 

Bratršovská, Zdena a Hrdlička, František: Svět, který se zřekl šamanů a bláznů (o představách normality) 
Prostor 37, 1998, s. 33–38 
  
Brod, Toman: Hořké plody úspěchu (o emancipaci Židů ve Vídni) 
Prostor 35, 1997, s. 20–21 
  
Brod, Toman: O hymně, vlajkách a národní hrdosti 
Prostor 36, 1998, s. 31–34 
  
Brod, Toman: Strážci čistého ohně (o postojích k odsunu Němců) 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 19–21 
  
Čaněk, David: Vysídlení v Literárních novinách (o odsunu Němců) 
Prostor 31, září 1996, s. 25–27 
  
Erben, Roman:
 Duch a pohonné látky (o současné postmoderní době) 
Prostor 39–40, 1998, s. 27–30 
  
Erben, Roman: Použitý člověk (o současné postmoderní době) 
Prostor 34, červen 1997, s. 29–32 
  
Erben, Roman: Šero v holubníku (Poznámka k současnému neoliberalismu) 
Prostor 41, 1999, s. 22–27 
  
Funk, Karel: Turistika za duchovním romantismem (o konzumní duchovnosti) 
Prostor 39–40, 1998, s. 30–32 
  
Hlavatý, Pavel: Církve a nedávná minulost 
Prostor 33, březen 1997, s. 20–24 
  
Hromádková, Alena: Fraška (Křesťanští intelektuálové obhajují Václava Klause) 
Prostor 41, 1999, s. 31–33 

Hromádková, Alena: Politika a televizní zábava – jedna z forem znemožnění 
Prostor 42, 1999, s. 22–23 
  
Hromádková, Alena: Prázdnota bolí (Duchovní rozměr v politice) 
Prostor 39–40, 1998, s. 16–19 
  
Janata, Michal: Čechy na zápraží (O politickém sousedství a národní totožnosti) 
Prostor 35, 1997, s. 15–18 
  
Janata, Michal: Politika a partnerství 
Prostor 34, červen 1997, s. 17–19 
  
Janata, Michal: Válka a „zábava“ (o informování o válce v Kosovu) 
Prostor 42, 1999, s. 17–19 
  
Cholínský, Jan: Nová forma klukokracie, anebo úpadek občanské kultury? 
Prostor 41, 1999, s. 33–34 
  
Churaň, Milan: Česká stopa totalitního myšlení (o postojích k odsunu Němců) 
Prostor 42, 1999, s. 20–22 
  
Churaň, Milan: O věrném přátelství Václava a Mariána (o vztahu V. Havla k M. Čalfovi) 
Prostor 37, 1998, s. 23–26 
  
Churaň, Milan: O výuce národních stereotypů (o učebnicích dějepisu) 
Prostor 31, září 1996, s. 27–30 
  
Churaň, Milan: Politická scéna ve volebním roce 
Prostor 31, září 1996, s. 20–22 
  
Churaň, Milan: Projevy sousedních prezidentů (o česko-německé deklaraci) 
Prostor 34, červen 1997, s. 19–22 
  
Churaň, Milan: Vila pro českého premiéra (o politické kultuře) 
Prostor 34, červen 1997, s. 26–27 

Janata, Michal: Zhrzená minulost (o nevyrovnání se s minulostí) 
Prostor 33, březen 1997, s. 11–13 
  
Kafka, Tomáš:
 Mladí princové všech zemí... (o normách chování v moderní společnosti) 
Prostor 34, červen 1997, s. 27–29 
  
Kafka, Tomáš: Německá zábava? 
Prostor 42, 1999, s. 23–25 
  
Kafka, Tomáš: Přichází éra poradců? 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 21–23 
  
Komárek, Stanislav: Dojde k „holandizaci“ české kultury?  (o malých evropských národech) 
Prostor 36, 1998, s. 24–27 
  
Komárek, Stanislav: Morbus sacer 
Prostor 37, 1998, s. 32–33 (o schizofrenii v moderní společnosti) 
  
Komárek, Stanislav: Pod Prešpurkem (o starém Rakousku) 
Prostor 35, 1997, s. 21–24 
  
Komárek, Stanislav: Post festum (o povaze moci po roce 1989) 
Prostor 33, březen 1997, s. 16–19 
  
Komárek, Stanislav: Stroboskopický svět (Několik glos) (o moderním světě) 
Prostor 42, 1999, s. 27–30 
  
Komárek, Stanislav: Země za obzorem (Amerika v českém folklóru) 
Prostor 41, 1999, s. 16–18 
  
Kraus, Wolfgang: Zvítězí poražení? (Po zhroucení komunismu) (o ohrožení Západu situací v postkomunistických zemích) 
Prostor 35, 1997, s. 25–28 
  
Kroutvor, Josef: Rakouský kroj 
Prostor 35, 1997, s. 24–25 
  
Löwensteinová, Šimona: Rozpad čtvrté říše? (Úvaha o situaci v dnešním Německu) 
Prostor 36, 1998, s. 27–31 
  
Martin, Eduard: České zájmy 
Prostor 36, 1998, s. 13–16 
  
Martin, Eduard:
 Homo bohemicus 
Prostor 31, září 1996, s. 17–20 
  
Martin, Eduard: Umění být Američanem 
Prostor 41, 1999, s. 11–14 
  
Martin, Eduard: Umění být milován 
Prostor 34, červen 1997, s. 13–17 
  
Martin, Eduard: Umění být normální 
Prostor 37, 1998, s. 15–18 
  
Martin, Eduard: Umění být outsidrem 
Prostor 38, 1998, s. 11–14 
  
Martin, Eduard: Umění být živý (o televizní kultuře) 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 13–16 
  
Martin, Eduard: Umění mít dějiny 
Prostor 33, březen 1997, s. 7–11 
  
Martin, Eduard: Umění nenudit se 
Prostor 42, 1999, s. 13–16 
  
Martin, Eduard: Umění pozorovat neviditelná města (o Vídni a Praze) 
Prostor 35, 1997, s. 11–13 
  
Martin, Eduard: Umění věřit 
Prostor 39–40, 1998, s. 13–15 
  
Merhaut, Boris: Ženská tvář Boha  (o knize B. Friedanové) 
Prostor 39–40, 1998, s. 21–25 
  
Mertl, Věroslav: Chaos – věčné drama lidského ducha (o nejednoznačnosti života a Bohu) 
Prostor 39–40, 1998, s. 25–27 
  
Mertl, Věroslav: Víra, nebo chaos?  (o duchovně zaměřené literatuře) 
Prostor 38, 1998, s. 17–20 
  
Měšťan, Antonín: Houmlesák a skejťák (o jazyce) 
Prostor 41, 1999, s. 18–20 
  
Měšťan, Antonín: Inteligence jako okrajová skupina 
Prostor 38, 1998, s. 23–27 
  
Měšťan, Antonín: „Třpyt chorých hvězd...“ (o moderní literatuře v habsburské monarchii) 
Prostor 35, 1997, s. 18–20 
  
Novotný, Aleš: Hypertrofie zábavy – jedna historická paralela (o pozdním Římu a dnešku)
Prostor 42, 1999, s. 25–27 
  
Pavlíček, František: Bez paměti to nejde (o vyrovnávání se s minulostí) 
Prostor 33, březen 1997, s. 19–20 
  
Pavlíček, František: Zamyšlení nad pokorou 
Prostor 36, 1998, s. 34–35 
  
Pavlovský, Petr: Co bylo a co je eticky normální? 
Prostor 37, 1998, s. 26–32 
  
Placák, Petr: Posluhující univerzita (o sporu o studentský časopis Babylon) 
Prostor 31, září 1996, s. 22–25 
  
Reifová, Irena: Vyhnání z ráje? (Američtí intelektuálové o médiích) 
Prostor 41, 1999, s. 20–22 
  
Rut, Přemysl: Magické oko (o televizi) 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 16–18 
  
Sirotek, Jiří:
 Do Evropy s blbou náladou (o stavu české společnosti) 
Prostor 36, 1998, s. 22–24 
  
Sirotek, Jiří: Kompas do budoucnosti prof. Huntingtona (o knize Válka civilizací a přeměna světového pořádku) 
Prostor 33, březen 1997, s. 14–16 
  
Slavík, Ivan: Dva světy: srážka i setkání (Vyrovnání s předkolumbovskou Amerikou) 
Prostor 41, 1999, s. 27–30 
  
Slouka, Zdeněk: S menšinami do třetího tisíciletí? 
Prostor 38, 1998, s. 27–30 
  
Stárková, Jana: Československá emigrace v Rakousku 
Prostor 35, 1997, s. 13–15 
  
Stroehlein, Andrew: Co dnes rozděluje Evropu (o situaci v Kosovu) 
Prostor 37, 1998, s. 21–23 
  
Šíp, Radim: Heslář naší doby (o současné epoše přechodu) 
Prostor 39–40, 1998, s. 32–34 
  
Šlajchrt, Viktor: Outsider na internetu (o internetovém časopise Neviditelný pes) 
Prostor 38, 1998, s. 14–17 
  
Toman, Pavel: Hrajeme si s počítačem... (o počítačových 
hrách) 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 23–24 
  
Urban, Vít: Amerikanizace jako utopie pro 21. století 
Prostor 41, 1999, s. 14–16 
  
Urban, Vít: Desatero sebebaviče (o průmyslově produkované zábavě) 
Prostor 42, 1999, s. 16–17 
  
Urban, Vít: Od Slova ke slovům... (o moderním diskurzu) 
Prostor 36, 1998, s. 20–22 
  
Urban, Vít: Trýznění ducha a pach chaosu (o absenci duchovního života) 
Prostor 39–40, 1998, s. 19–21 

Urban, Vít: Útěky do bezdomoví 
Prostor 37, 1998, s. 18–21 
  
Vašíček, Zdeněk: Telina – do duše okno (o televizi) 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 18–19 
  
Vybíral, Zbyněk: Jazyk našeho nepřátelství (o silných slovech na adresu komunistů) 
Prostor 33, březen 1997, s. 13–14 
  
Vystrčil, Tomáš:
 Potřebuje prezident Havel svého disidenta? 
Prostor 34, červen 1997, s. 22–25 
  
Vystrčil, Tomáš: Smysl krize a krize smyslu 
Prostor 36, 1998, s. 16–20 

Diskuse 
  

Blumfeld, S. M.: Postmoderní orgasmus, konzumní AIDS & život jako hra 
Prostor 42, 1999, s. 31–51 
  
České rozhovory – Pokorný, Jindřich; Pecka, Karel; Petřík, Vilém; Hanuš, Milan 
Prostor 33, březen 1997, s. 37–62 
  
Dnešní politická krize: bod zlomu – Hanuš, Milan; Kraus, Jan; Rejžek, Jan; Štampach, Odilo I.; Štern, Jan 
Prostor 36, 1998, s. 37–49 
  
Novináři, média a politika – Formánek, Jaroslav; Hoffman, Ivan; Holub, Petr; Klíma, Josef; Placák, Petr; Štern, Jan; Hanuš Milan 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 27–41 
  
„...odvaha vydat se k cizím ostrovům...“
 – Balabán, Milan; Hanuš, Milan; Hauserová, Eva; Szirmai, Emil; Večerka, Kazimír; Vlachová, Kristina 
Prostor 38, 1998, s. 31–40 

Rizika duchovní cesty – Hanuš, Milan; Jandourek, Jan; Pavlík, Petr; Sadek, Vladimír; Toman, Pavel; Vystrčil, Tomáš 
Prostor 39–40, 1998, s. 35–48 
  
Smíření – náš „německý problém“ – Hilf, Rudolf; Glazar, Richard; Hahnová, Eva 
Prostor 31, září 1996, s. 31–45 
  
Souboj i partnerství – Heczková, Libuše; Muková, Ivana; Pekárková, Iva; Lederer, Aleš; Hanuš, Milan 
Prostor 34, červen 1997, s. 33–42 
  
Střední Evropa – realita, sen, blednoucí vzpomínka? – Appelfeld, Aharon; Menasse, Robert 
Prostor 35, 1997, s. 29–36 
  
Už nelze lhát tak bezstarostně – Hromádková, Alena; Slouka, Zdeněk J.; Urban, Vít; Janata, Michal 
Prostor 37, 1998, s. 39–49 

Polemika 
  

Blumfeld, S. M.: Mandala postmoderního vědomí 
Prostor 39–40, 1998, s. 79–96 
  
Churaň, Milan: Disent pro příští generaci? 
Prostor 41, 1999, s. 35–38 
  
Martínek, Lubomír: Pryč z Jeruzaléma 
Prostor 39–40, 1998, s. 97–114 
  
Šíp, Radim: Nic 
Prostor 42, 1999, s. 53–57 

Konfrontace 
  
Co (bylo) je normální? Dříve a nyní
 – Mlčoch, Lubomír; Nakonečný, Milan; Forbelský, Josef; Illner, Michal; Šmíd, Jan 
Prostor 37, 1998, s. 51–67 

Čechoamerické rozhovory – Ulč, Ota; Stránský, Martin Jan; Krondl, Jan; Edwardsová, Ivana; Neudorflová, Marie L.; Beneš Jan 
Prostor 41, 1999, s. 39–61 
  
Duchovní život v éře lehkověrnosti: chaos, pluralita, hledání?
 – Cílek, Václav; Merhaut, Boris; Neubauer, Zdeněk; Hauzer, Karel; Slavík, Ivan; Vodrážka, Mirek; Kadlec, Ondřej; Čálek, Oldřich; Mrskoš, Martin 
Prostor 39–40, 1998, s. 49–77 
  
Média – nová cesta do otroctví?; Nové zotročení – Přidal, Antonín; Grygar, Mojmír; Třeštíková, Helena; Vybíral, Zbyněk 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 43–56 
  
Outsiderství v dnešní době – životní postoj, obrana hodnot, módní trend? – Kuběna, Jiří; Pokorný, Jindřich; Zadrobílek, Vladislav; Stankovič, Andrej; Vosáhlo, Petr; Čapek, Miloslav; Polívková, Zdenka 
Prostor 38, 1998, s. 41–60 
  
Partnerské vztahy v přelomové době – Možný, Ivo; Turzonovová, Božidara; Císařovský, Josef; Bratršovská, Zdena a Hrdlička, František; Cihla, Jan; Šiklová, Jiřina 
Prostor 34, červen 1997, s. 43–61 
  
Rakouští historici a intelektuálové o česko-rakouském příbuzenství
 – 
Breuer, Georg; Busek, Erhard; Heiss, Gernot: 
Prostor 35, 1997, s. 37–48 
  
S čím vstupuje český stát do příštího tisíciletí? – Čulík, Jan; Hromádková, Alena; Pithart, Petr; Klaus, Václav; Mejstřík, Martin; Semín, Michal; Bednář, Miloslav 
Prostor 36, 1998, s. 51–76 
  
Současná německá společnost očima českých intelektuálů a umělců žijících v Německu – Müller, Adolf; Pauer, Jan; Filip, Ota; Löwensteinová, Šimona; Opěla, Jaroslav; Erben, Roman 
Prostor 31, září 1996, s. 47–73 
  
Ubavíme se k smrti? – Bondy, Egon; Rut, Přemysl; Ulč, Ota; Mucha, Ivan; Vystrčil, Tomáš 
Prostor 42, 1999, s. 59–70 
  
Účtování s minulostí – výzva ke spravedlnosti – Stránský, Jiří; Hejda, Zbyněk; Klaus, Václav; Pithart, Petr; Hromádková, Alena; Ruml, Jan; Grygar, Mojmír 
Prostor 33, březen 1997, s. 63–82 

Stati a úvahy 
  
Američtí a angličtí experti o Německu a budoucnosti Evropy 

Prostor 31, září 1996, s. 98–102 
  
Ajvaz, Michal: Zpráva, kterou přinášejí andělé... 
Prostor 39–40, 1998, s. 165–167 
  
H. G. Adler a Theodor Adorno. Dva přístupy ke kultuře po Osvětimi 
Prostor 37, 1998, s. 78–89 
  
Bayerlein, Bernhard: Ukradená paměť ve Francii? 
Prostor 33, březen 1997, s. 110–113 
  
Blízký, Martin: Nad Tajemstvím dvou partnerů 
Prostor 31, září 1996, s. 92–97 

Brod, Toman: Nostalgikum 
Prostor 35, 1997, s. 67–72 
  
Brod, Toman: Úvahy a poznámky (nejen) o českých Židech 
Prostor 33, březen 1997, s. 119–127 
  
Calda, Miloš: Exodus a zapomnění 
Prostor 36, 1998, s. 94–99 
  
Cílek, Roman: „Vedlejší postavy jsou hlavní!“ 
Prostor 38, 1998, s. 71–75 
  
Čaněk, David: Počítače jako starý nástroj a internet jako nové médium 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 77–83 
  
Erben, Roman: Dveře dokořán 
Prostor 42, 1999, s. 85–90 
  
Erben, Roman: Self-Made Bohemia? 
Prostor 36, 1998, s. 100–106 
  
Erben, Roman: Zeď posunout 
Prostor 39–40, 1998, s. 157–164 
  
Freiová, Michaela: Přelom tisíciletí: „globální étos“ a křesťanská tradice 
Prostor 36, 1998, s. 87–93 
  
Grygar, Mojmír: Filozofova smrt 
Prostor 42, 1999, s. 77–84 
  
Guggenbühl-Craig, Adolf: Muži a ženy spolu neladí 
Prostor 34, červen 1997, s. 79–85 
  
Haslinger, Joseph: Znamení doby: politika na vlně emocí a nálad 
Prostor 35, 1997, s. 49–54 
  
Heffernanová, Jana: Česká „indiánská sauna“ 
Prostor 39–40, 1998, s. 125–133 
  
Heffernanová, Jana: Média ve světle psychologie vědomí 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 70–76 
  
Hejdánek, Ladislav: Jak být spravedliví k minulosti? 
Prostor 33, březen, 1997, s. 83–85 
  
Hošek, Ludvík: Alexander Mitscherlich. Život a dílo 
Prostor 31, září 1996, s. 84–91 
  
Hromádková, Alena: Umění svobody 
Prostor 41, 1999, s. 63–65 
  
Cholínský, Jan: Únor 1998 v České republice 
Prostor 37, 1998, s. 90–98 
  
Jenkins, Philip: Mediální říše a demokracie 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 62–69 
  
Jirák, Jan: Hoře z konzumu 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 57–61 
  
Kafka, Tomáš: Jak dlouho (ještě) potrvá německá vina? 
Prostor 33, březen 1997, s. 114–118 
  
Komárek, Stanislav: Duše Orientu 
Prostor 39–40, 1998, s. 151–156 
  
Komárek, Stanislav: Mimo rampu 
Prostor 38, 1998, s. 76–82 
  
Komárek, Stanislav: Moc, nemoc a normalita 
Prostor 37, 1998, s. 69–77 
  
Komárek, Stanislav: Povaha Vídně 
Prostor 35, 1997, s. 55–66 
  
Künzel, Franz Peter: Nový literární fenomén: sudetoněmecká literatura 
Prostor 31, září 1996, s. 79–83 
  
Löwensteinová, Šimona: Kdo se bojí virtuální reality? 
Prostor 42, 1999, s. 71–76 
  
Löwensteinová, Šimona: Spontánní společnost 
Prostor 39–40, 1998, s. 141–150 
  
Martínek, Lubomír: Kudy klam 
Prostor 33, březen 1997, s. 86–95 

Martínek, Lubomír: Na okraj 
Prostor 38, 1998, s. 61–70 
  
Mayerová, Françoise; Vašíček, Zdeněk: Paměť Leviatana 
Prostor 33, březen 1997, s. 96–103 
  
Mertl, Věroslav: Ošidné břemeno české nostalgie 
Prostor 36, 1998, s. 107–112 
  
Mertl, Věroslav: Spisovatelé a erotika (z pohledu křesťana) 
Prostor 34, červen 1997, s. 86–93 
  
Neubauer, Zdeněk: Muže a ženu stvořil je? 
Prostor 34, červen 1997, s. 63–78 
  
Neubauer, Zdeněk: Soumrak duchovnosti 
Prostor 39–40, 1998, s. 115–118 
  
Palouš, Radim: Osobitost kontra vzájemnost aneb národ, lid a stát 
Prostor 31, září 1996, s. 75–78 
  
Pavlovský, Petr: Člověk a zvíře 
Prostor 37, 1998, s. 99–104 
  
Rosecrance, Richard: Vzestup virtuálního státu (Dvacáté první století z pohledu politického ekonoma) 
Prostor 36, 1998, s. 77–86 
  
Slouka, Zdeněk J.: Americko-český kaleidoskop 
Prostor 41, 1999, s. 69–76 
  
Strelka, Joseph P.: Duch střední Evropy: obnova, nebo únava? 
Prostor 35, 1997, s. 73–76 
  
Suk, Jan: Sochy mezi Rilkem a Lou Andreas-Salomé 
Prostor 34, červen 1997, s. 94–100 
  
Štampach, Ivan O.:
 A nahoře nic 
Prostor 39–40, 1998, s. 119–124 
  
Štampach, Ivan O.:
 Mnohobarevný svět 
Prostor 41, 1999, s. 66–68 
  
Urban, Vít: Bohemia – Hispania infelix 
Prostor 33, březen 1997, s. 104–109 
  
Zuzák, Tomáš: Duch Východu a Západu 
Prostor 39–40, 1998, s. 134–140

Esej 
  

Becher, Peter: Budweiser temno 
Prostor 31, září 1996, s. 103–110 
  
Klinger, Kurt: Uměním vzdorovat zkáze 
Prostor 39–40, 1998, s. 169–175 
  
Koubová-Eidenerová, Vladimíra: Pošetilost maximou normality – normalita maximou pošetilosti 
Prostor 37, 1998, s. 105–109 
  
Lipovetsky, Gilles: Narcis jako symbolická postava přelomové doby? 
Prostor 34, červen 1997, s. 101–108 
  
Martínek, Lubomír: Mezipřistání 
Prostor 41, 1999, s. 77–83 
  
Niemeyer, Gerhart: Strašné století 
Prostor 36, 1998, s. 113–122 
  
Slouka, Martin: Válka světů 
Prostor 42, 1999, s. 91–97 
  
Urzidil, Johannes: Pohled ze Stingelfelsenu 
Prostor 35, 1997, s. 77–80

Přednáška 
  

Blažek, Bohuslav: Úloha hry v 21. století: naděje i hrozba 
Prostor 42, 1999, s. 99–104 
  
Dahlke, Rüdiger: Nemoc jako cesta 
Prostor 37, 1998, s. 111–116 
  
Edwardsová, Ivana: Proč se moudrost v České republice nehledá? 
Prostor 34, červen 1997, s. 109–114 
  
Flusser, Vilém: Televizní obraz a politická událost 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 85–91 
  
Huxley, Aldous: Spontánnost v kultuře a vzdělání 
Prostor 41, 1999, s. 85–92 
  
Ortega y Gasset, José: Kdo jste? 
Prostor 39–40, 1998, s. 177–181 
  
Ringel, Erwin: Rakouská duše 
Prostor 35, 1997, s. 81–88 
  
Semín, Michal: Postmoderní pluralita a princip demokracie 
Prostor 36, 1998, s. 123–129 
  
Vopěnka, Martin: O sebenalézání 
Prostor 38, 1998, s. 83–87

Myšlenkové proudy XX. století 
  

Entralgo, Pedro Laín: Evropa a věda 
Prostor 37, 1998, s. 117–132 
  
Frankl, Viktor E. in memoriam: „Tragický optimismus“ lidské existence 
Prostor 35, 1997, s. 89–100 

Hendersonová, Hazel: Hanzel Hendersonová a model „světa, kde každý vyhrává“ 
Prostor 42, 1999, s. 105–111 
  
Jünger, Ernst: Nůžky 
Prostor 31, září 1996, s. 125–136 
  
Lipovetsky, Gilles: Čirá lhostejnost: Prožíváme dobu prázdnoty? 
Prostor 33, březen 1997, s. 129–136 
  
Lipset, Seymour M.: Výjimečnost Ameriky 
Prostor 41, 1999, s. 93–100 
  
Meyer, Hermann: Zákony osudu 
Prostor 34, červen 1997, s. 115–126 
  
Neumann, Erich: Stará a nová etika 
Prostor 38, 1998, s. 89–96 
  
Otto, Rudolf: O posvátnu 
Prostor 39–40, 1998, s. 183–196 
  
Postman, Neil: Svět jako kaleidoskop 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 93–101 
  
Walsh, David: Má liberální politika duši? 
Prostor 36, 1998, s. 131–142 

Excerpta 
  

Baudrillard, Jean: Uskutečněná utopie 
Prostor 41, 1999, s. 101–106 
  
Coelho, Paulo: Mágův deník 
Prostor 39–40, 1998, s. 197–206 
  
Hamannová, Brigitte: Češi v Hitlerově Vídni 
Prostor 35, 1997, s. 101–112 
  
Hilf, Rudolf: Češi a Němci 
Prostor 31, září 1996, s. 137–142 

Kundera, Milan: Milan Kundera o hudbě, románu a emigraci 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 103–107 
  
Nin, Anaďs: Různé podoby věrnosti (Z necenzurovaného deníku Anaďs Nin) 
Prostor 34, červen 1997, s. 127–133 
  
Nisbet, Robert: Soumrak autority 
Prostor 36, 1998, s. 143–149 
  
Pipherová, Mary: Toxická kultura 
Prostor 42, 1999, s. 113–115 
  
Ziegler, Alfred J.: Morbismus 
Prostor 37, 1998, s. 133–140 
  
Zweig, Stefan: O potřebě morálního ozdravění Evropy 
Prostor 33, březen 1997, s. 137–140

Dokumenty 
  

Blaive, Muriel: Odpověď režisérky M. Blaive 
Prostor 33, březen 1997, s. 143–145 
  
Busek, Erhard: Evropská vůle k duchovnímu životu (Marshallův vzdělávací plán pro střední, východní a jihovýchodní Evropu) 
Prostor 35, 1997, s. 113–116 
  
Dagerman, Stig: Německo, podzim 1946 
Prostor 31, září 1996, s. 143–145 
  
Freiová, Michaela; Plocek, Josef; Vaško, Václav; Semín, Michal; Novotný, Stanislav; Stříbrný, Jan: Dopis Jeho Excelenci M. D’Abovilleovi, velvyslanci Francie 
Prostor 33, březen 1997, s. 141–142 
  
Gunther, John: Praha, léto 1948 
Prostor 31, září 1996, s. 145–147 

Hanuš, Milan: Petice „Útok na nezávislou publicistiku v České televizi“ 
Prostor 41, 1999, s. 107–108 
  
Choukas, Michael: Černí andělé 
Prostor 39–40, 1998, s. 207–212 
  
Jan Pavel II.: Katolická církev o médiích 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 109–110 
  
Noční zamyšlení o novém přátelství mezi mužem a ženou 

Prostor 34, červen 1997, s. 135–137 
  
Rozhovor s kardinálem Ratzingerem: Média a odpovědnost k pravdě 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 110–112 
  
Soros, George; von Dönhoff, Marion; Löwensteinová, Šimona: Kapitalismus jako hnací síla, nebo hrozba? 
Prostor 36, 1998, s. 151–156 
  
Tuwim, Julian: Židovský humor 
Prostor 42, 1999, s. 117–124 
  
Vinaver, Michael: Výslech 
Prostor 38, 1998, s. 97–104

Fejeton 
  

Cílek, Václav: „Všechny dobré věci jsou divoké a svobodné“ 
Prostor 41, 1999, s. 109–111 
  
Cílek, Václav: Poutník na částečný úvazek 
Prostor 42, 1999, s. 125–127 
  
Koubská, Libuše: Drazí předkové kakánští! 
Prostor 35, 1997, s. 117–119 

Koubská, Libuše: Prolegomena ke každé příští večeři 
Prostor 34, červen 1997, s. 139–141 
  
Krumphanzl, Robert: Na vzduchu 
Prostor 39–40, 1998, s. 213–214 
  
Martínek, Lubomír: Narušitel hranic 
Prostor 37, 1998, s. 141–148 
  
Martínek, Lubomír: Návštěva v ZOO 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 127–130 
  
Reifová, Irena: Význam kočky v globalizovaném světě 
Prostor 36, 1998, s. 157–160 
  
Šlajchrt, Viktor: Herausforderung 
Prostor 38, 1998, s. 105–106

Reportáž 
  

Janata, Michal: Hispania felix 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 121–125 
  
Janata, Michal: Týden v Řecku 
Prostor 39–40, 1998, s. 215–220 
  
Klinger, Kurt: Vídeňské léto 
Prostor 35, 1997, s. 121–127 
  
Komárek, Stanislav: América Latina 
Prostor 36, 1998, s. 161–166 
  
Komárek, Stanislav: Perské listy 
Prostor 34, červen 1997, s. 143–154 
  
Komárek, Stanislav: U.S.A. 
Prostor 37, 1998, s. 149–156 
  
Koubská, Libuše: Highway 395 
Prostor 41, 1999, s. 113–117 
  
Kroutvor, Josef: Slavné město Benátky 
Prostor 38, 1998, s. 107–112 
  
Wagnerová, Alena:
 V malém domku na okraji Berlína 
Prostor 31, září 1996, s. 149–154

Náš rozhovor 
  
Blumfeld, S. M.: 
Nepodlehnout pokušení zabít v sobě svobodnou bytost 
Prostor 38, 1998, s. 113–126 
  
Coelho, Paul: „Plaťte cenu za svůj sen!“ 
Prostor 42, 1999, s. 129–135 
  
Gruntorád, Jiří; Gruntorádová, Zdenka: Správce zapovězených statků 
Prostor 33, březen 1997, s. 147–154 
  
Forbelský, Josef: „Být pouze český znamená být protičeský...“ 
Prostor 36, 1998, s. 167–173 
  
Horný, Josef: V Čechách chybí respekt k soukromému vlastnictví 
Prostor 37, 1998, s. 157–162 
  
Karel kníže Schwarzenberg: Pouto, které pojí i rozděluje 
Prostor 35, 1997, s. 129–135 
  
Kuběna, Jiří: Paradoxy Kříže 
Prostor 39–40, 1998, s. 221–237 
  
Platil, Josef: „Larry Flynt? – to je konec Formana jako umělce!“ 
Prostor 34, červen 1997, s. 155–159 
  
Platil Josef:
 „Ve věku médií umlkají vnitřní hlasy...“ 
Prostor 32, prosinec 1 1996, s. 113–119 
  
Rheinwaldová, Eva: „Člověka si tam váží pro to, co má uvnitř...“ (O americké zkušenosti s psychoterapeutkou Evou Rheinwaldovou) 
Prostor 41, 1999, s. 119–126

Anketa 
  
„Česká zkušenost“ Američanů v Praze
 – Davidson, Lee; Bolardová, Linda; Bathurst, Bill; Sangwin, Patrick; Brownová, Stephany; Smith, Peter; Koháková, Dorothy; Paton, Derek 
Prostor 41, 1999, s. 127–141 
  
Češi, Evropa a svět – jak obstát v nové éře? – Binar, Ivan; Blumfeld, S. M.; Seltenreich, Radim; Kašpar, Josef; Křepela, Karel; Šlajchrt, Viktor 
Prostor 36, 1998, s. 175–187 
  
Devadesátá léta – které hodnoty přetrvávají? – Křepelka, Karel; Štroblová, Jana; Novák, Ladislav; Cháb, Milan; Vodák, František; Štouračová, Eva; Škrdlant, Tomáš 
Prostor 38, 1998, s. 127–132 
  
Existuje i dnes tichá dohoda s režimem? – Kostlán, Antonín; Vadas, Martin; Vaculík, Ludvík; Mandler, Emanuel; Šlajchrt, Viktor; Šandová, Marie 
Prostor 33, březen 1997, s. 155–162 
  
Jaké idoly, modly a fetiše nám dnes vládnou? – Klusák, Jan; Reif, Oskar; Just, Jiří; Velešková, Michaela 
Prostor 42, 1999, s. 137–143 
  
Nemoc a hřích – existuje pouze jedna cesta ke zdraví? – Kocábová, Darja; Blažek, Bohuslav; Příhoda, Petr 
Prostor 37, 1998, s. 163–170 
  
Německo, náš (i fotbalový) osud – Brod, Toman; Ježek, Tomáš; Kafka, Tomáš; Tamchyna, Robert 
Prostor 31, září 1996, s. 155–158 
  
Praha – Vídeň: mezi láskou a nenávistí – Zettl, Walter; Jajtner, Pavel; Salfellner, Harald; Vaněčková, Dagmar; Tomeš, Vladimír 
Prostor 35, 1997, s. 137–147 
  
Problém médií: Máte co číst? – Šiklová, Jiřina; Ješ, Jiří; Závodná, Eliška; Bartoš, Jan; Drda, Adam; Lederer, Adam; Lukeš, Jan; Rejžek, Jan 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 131–139 
  
Problém, o kterém se nemluví: paralelní vztahy – Červenková, Jana; Žertová, Yvona; Černý, Rostislav; Dietlová, Magdalena; Klusáková, Jana 
Prostor 34, červen 1997, s. 161–164 
  
Věříte na setkání s anděly? – Arm, Jan; Mejstřík, Martin; Mertlová, Arana; Tomeš, Vladimír; Lázňovský, Michal; D. Š.; Krumphanzl, Robert; Kuklínková, Naďa; Dubská, Pavlína 
Prostor 39–40, 1998, s. 239–251

Kultura 
poezie 

  
Básně Karla Pecky 
Prostor 33, březen 1997, s. 163–165 
  
Básně sudetoněmeckých autorů
 – Hauschka, Ernst; Hanke-Maiwaldová, Gertrud; Schmidt-Kaspar, Herbert; Liebl, Franz; Tielschová, Ilse; Mayer-Freiwaldau, Rudolf; Kempf, JosefProstor 31, září 1996, s. 159–163 
  
Merta, Vladimír: „To je Amerika!“ 
Prostor 41, 1999, s. 143–149 
  
Mertl, Věroslav: Vnější světla tmy 
Prostor 38, 1998, s. 133–137 
  
Poezie Jiřího Černohlávka 

Prostor 32, prosinec 1996, s. 141–144 
  
Poezie Jiřího Dědečka 
Prostor 42, 1999, s. 145–149 
  
Poezie Johannese Wolfganga Paula 
Prostor 35, 1997, s. 149–151 

Poezie Miroslava Huleho 
Prostor 34, červen 1997, s. 165–168 
  
Poezie Věroslava Mertla 

Prostor 37, 1998, s. 171–177 
  
Světlíková, Jitka: Půjdu s anděly 
Prostor 39–40, 1998, s. 253–258

Výročí 
  
Lidmilová, Pavla: Fernando Pessoa – sto let od narození 
Prostor 39–40, 1998, s. 258–264 
  
Tomeš, Vladimír: J. W. Goethe – 250. výročí narození 
Prostor 42, 1999, s. 149–151

Literatura  

Bartošová, Margita: Úplně zpřeházené myšlenky 
Prostor 36, 1998, s. 189–191 
  
Dobiáš, Dalibor: Ianua – nový časopis a starý dluh 
Prostor 36, 1998, s. 195–197 
  
Dvořáková, Dagmar: Ruská víra (v povídkách A. P. Čechova) 
Prostor 39–40, 1998, s. 265–268 
  
Dvořáková, Dagmar: „Americké vyhnanství“ Alexandra Solženicyna 
Prostor 41, 1999, s. 149–152 
  
Knapp, Aleš: Z literárního zápisníku 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 146–149 
  
Knapp, Aleš: 
Z literárního zápisníku 
Prostor 33, březen 1997, s. 165–169 
  
Knapp, Aleš: Z literárního zápisníku 
Prostor 34, červen 1997, s. 168–172 
  
Knapp, Aleš: Z literárního zápisníku 
Prostor 35, 1997, s. 152–155 

Knapp, Aleš: Z literárního zápisníku 
Prostor 36, 1998, s. 191–195 
  
Knapp, Aleš: Z literárního zápisníku 
Prostor 37, 1998, s. 177–182 
  
Knapp, Aleš: Literární zápisník 
Prostor 42, 1999, s. 152–153 
  
Mareš, Jan: Co je to šumavská literatura? 
Prostor 31, září 1996, s. 163–167 
  
Reifová, Irena: Listování slovníkem imagologie (E. Saarinen, M. C. Taylor, Imagologies,Routledge, 1994) 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 144–146 
  
Slavík, Ivan: Tři zapomenuté hlasy (o Dušanu Havelkovi, Ladislavu Procházkovi a Vladimíru Pražákovi) 
Prostor 38, 1998, s. 138–143 
  
Suk, Jan: Rozkošníci bolesti (o Baudelairovi v podání Valériho, Eliota a Breiskyho) 
Prostor 37, 1998, s. 183–188 
  
Tvrdík, Milan: Germanoslavica (Obnovený časopis pro slovansko-germánskou vzájemnost) 
Prostor 39–40, 1998, s. 269–271

Divadlo  

Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (podle J. Thurbera, Třináctery hodiny, Divadlo v Celetné) 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 149–152 
  
Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (Kohout: Kyanid o páté, Divadlo Kolowrat) 
Prostor 33, březen 1997, s. 170–172 
  
Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (A. Strindberg: Slečna Julie, Divadlo pod Palmovkou) 
Prostor 34, červen 1997, s. 172–174 
  
Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (podle F. M. Dostojevského, Běsi, Stavovské divadlo) 
Prostor 35, 1997, s. 161–164 
  
Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (N. V. Gogol: Revizor, Divadlo Na zábradlí) 
Prostor 36, 1998, s. 197–199 
  
Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (Ch. Hampton: Úplné zatmění, divadlo Labyrint) 
Prostor 37, 1998, s. 188–190 
  
Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (L. Smoljak: Hymna, Studio Jára) 
Prostor 38, 1998, s. 143–145 
  
Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (cyklus večerů z překladatelských šuplíků) 
Prostor 39–40, 1998, s. 271–273 
  
Just, Vladimír:
 Herr Karl: Monolog průměrného Rakušana (Eine makabre Art von Gemütlichkeit) (o vídeňském kabaretiéru H. Qualtingerovi) 
Prostor 35, 1997, s. 155–161 
  
Pavlovský, Petr: Festival a přehlídka (Theatre European Regions a Skupova Plzeň) 
Prostor 31, září 1996, s. 168–170

Film  

Anežka V.: O tom filmu se mluví... (D. Boyle: Trainspotting) 
Prostor 35, 1997, s. 164–166 
  
Anežka V.: O tom filmu se mluví... (L. von Trier, Prolomit vlny) 
Prostor 36, 1998, 199–203 
  
Anežka V.: O tom filmu se mluví... (film Tajnosti a lži) 
Prostor 37, 1998, s. 191–195 

Blízký, Martin: Bumerang, nedopovězený příběh o vykoupení (H. Bočan, Bumerang) 
Prostor 33, březen 1997, s. 172–174 
  
Blízký, Martin: Kolja – Czech made (J. Svěrák: Kolja) 
Prostor 31, září 1996, s. 170–172 
  
Hendrich, Vladimír: Mordochóry (Jim Čert & Co.) 
Prostor 41, 1999, s. 153–157

Fotografie  

Moucha, Josef: Američanky (Nad dvěma retrospektivními výstavami) (A. Leibovitzová, Nan Goldinová) 
Prostor 41, 1999, s. 158–160 
  
Moucha, Josef: Slavní outsidři české fotografie (F. Drtikol, J. Sudek, J. Funke, J. Rössler, J. Saudek, J. Koudelka) 
Prostor 38, 1998, s. 148–152 
  
Moucha, Josef: Šalba imitace (J. David: Moji rukojmí) 
Prostor 39–40, 1998, s. 274–277

Hudba  

Z hudebního zápisníku Pavla Klusáka 
Prostor 33, březen 1997, s. 175–177 
  
Z hudebního zápisníku Pavla Klusáka 

Prostor 34, červen 1997, s. 175–177

Rozhlas  

Pavlíček, František: Českému rozhlasu k pětasedmdesátinám 
Prostor 38, 1998, s. 146–148

Televize  

Urban, Vít: Peoplemetruji, tedy jsem 
Prostor 42, 1999, s. 154–155

Výtvarné umění  

Savický, Nikolaj ml.: Básníci a obchodníci kubismu 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 152–155 
  
Savický, Nikolaj ml.: František Kupka a zastřené meze normality aneb Geneze abstraktního malířství jako metodologický problém 
Prostor 37, 1998, s. 195–204 
  
Savický, Nikolaj ml.: Galerie jako součást národní mytologie 
Prostor 31, září 1996, s. 172–175 
  
Savický, Nikolaj ml.:
 Maniera grande aneb Italská kresba renesance a manýrismu 
Prostor 33, březen 1997, s. 177–180 
  
Savický, Nikolaj ml.: ...poněvadž to umění a mistrovství od jiných všech řemesel jest velmi rozdílné... (o pražských malířských bratrstvech) 
Prostor 34, červen 1997, s. 178–180 
  
Savický, Nikolaj ml.: Proměny mistra Dětřicha aneb Magister Theodoricus očima dneška
Prostor 39–40, 1998, s. 277–282 
  
Savický, Nikolaj ml.: Rudolf II. a pražské letní šílenství 
Prostor 35, 1997, s. 167–170 
  
Savický, Nikolaj ml.:
 Síla mýtu: Cesta na jih (o inspiraci světem Středomoří) 
Prostor 42, 1999, s. 155–159 
  
Savický, Nikolaj ml.: Znovu rinascimento aneb Velká kniha o italské renesanci 
Prostor 36, 1998, 203–206

Povídka (román) 
  

Červenková, Jana: Oni padli, vy jste spadli 
Prostor 36, 1998, 207–218 
  
Edelfedtová, Inger: Pro Marii Claire 
Prostor 34, červen 1997, s. 181–189 
  
Grunberg, Arnon: Svatý Antonio 
Prostor 41, 1999, s. 161–172 
  
Hendrich, Vladimír: The Fucking Long Good-bye 
Prostor 38, 1998, s. 153–164 
  
Homeless & Hungry: Tři literární spoty 
Prostor 42, 1999, s. 161–172 
  
Schwaigerová, Brigitte: Štajerácký kroj 
Prostor 35, 1997, s. 171–180 
  
Urban, Miroslav: O tom, jak v lese Königwaldském konečně zvítězila nenávist, lež a nespravedlnost nad láskou, pravdou a spravedlností 
Prostor 37, 1998, s. 205–208 
  
Urzidil, Johannes: Kde končí údolí 
Prostor 31, září 1996, s. 111–124 
  
Vopěnka, Martin: Hotel uprostřed života 
Prostor 39–40, 1998, s. 283–293

Dopisy, názory, polemiky 
  

Benešová, Yvona: Piknik pod lebeční kostí... 
Prostor 34, červen 1997, s. 191–192 
  
Brod, Toman: „Birkenau Boys“ v Novém světě i životě 
Prostor 41, 1999, s. 173–175 

Charta 97 
Prostor 36, 1998, 221–223 
  
Mareš, Jan: Zrcadlo šumavské: poválečná fata morgána 
Prostor 33, březen 1997, s. 189–191 
  
Novotný, Aleš: A tak máááme, co ‘sme chtěěliii (český lidový popěvek) 
Prostor 36, 1998, 219–221 
  
Novotný, Aleš: Mé poznámky k tématu „účtování s minulostí“ 
Prostor 33, březen 1997, s. 187–188 
  
Novotný, Aleš: Střední Evropa: politická mrtvola 
Prostor 35, 1997, s. 181–183 
  
Novotný, Aleš: Sudetský problém trochu jinak aneb Zápas Čechů s Němci 
Prostor 32, prosinec 1996, s. 167–173 
  
Nyklová, Milena: Co je nezávislost aneb léčka útěkem? 
Prostor 42, 1999, s. 173–176 
  
Slavík, Ivan: Kritická námitka 
Prostor 39–40, 1998, s. 295–296 
  
Šíp, Radim: Úvaha 
Prostor 38, 1998, s. 165–167

Appendix astropsychologica 
  

Starý, Rudolf: Poplach kolem zvěrokruhu 
Prostor 31, září 1996, s. 177–182 
  
Pozvánka 
  
Jitro kouzelníků? 

Prostor 32, prosinec 1996, s. 175–176 
  
Pozvánka do Goethe-Institutu (podzim 1996) 
Prostor 31, září 1996, s. 183–184

Zavřít