revue Prostor č. 115

Rodina

Ačkoli je rodina jedním z nejzákladnějších pojmů, které nám vstupují do života, je velmi těžké ji definovat. Struktura matka-otec-dítě je jen jednou z jejích možných podob. Lidé vyrůstali v různých rodinných konstelacích podle toho, co jim aktuální ekonomický a sociální systém zrovna umožnil. Rodinu zakládá vztah, a to s lidmi, se kterými sdílíme nejen domácnost, ale i život. Důvěra, starost a také bezpodmínečná láska může přijít stejně tak z rodiny pokrevní jako z té získané. Obrazy rodiny nás provázejí celý život, ať už ve filmu, výtvarném umění nebo v literatuře. Vztahy s blízkými lidmi a jejich vliv na náš život, to je téma, které řešíme všichni, a to napříč všemi typy rodin, které si umíme představit. Možná je však rodina jen konstrukt, kterým se dobrovolně svazujeme, místo abychom se smířili s tím, že jsme tu každý především sám za sebe – jak se v tomto čísle revue Prostor zamýšlí filosof Petr Prášek. 

Všechna tato témata zpracovává revue Prostor ve 115. čísle s názvem „Rodina”, které dramaturgicky sestavil novinář Jan Jandourek. Literární část v rámci samostatné koncepce s názvem Klany vybrala básnířka a literární redaktorka revue Prostor Anna Luňáková. Svými úvahami přispěli například filosof Daniel Kroupa, katolický kněz Tomáš Halík, literární kritička Eva Klíčová, dětský psycholog Václav Mertin, filmový kritik Pavel Sladký, svými texty prozaici Jiří Padevět a Jáchym Topol, básníci Ivan a Elli Motýlovi, Sylva Fischerová či Tobiáš Jirous. 

//Berg, Brzáková, Dvořáková, Fischerovi, Formánková, Halík, Homfray, Hořejší, Jandourek, Jirousovi, 
Joch, Kadlec, Klíčová, Klimeš, Konrádová, Kroupa, Langhammerová, Lipová, Mertin, Motýlovi, Myšková, 
Němečková, Ondreička, Outrata, Padevět, Pavlica, Pojarová, Prášek, Schwarz Koutská, 
Sidenberg, Sladký, Stehlík, Šipka, Štrobl, Šťastné, Topolovi, Uhlová// 

Zavřít