revue Prostor č. 11-18

Bibliografický přehled revue Prostor 11–18

Bibliografický přehled revue Prostor 1990–1991 
(čísla 11 až 18) 
Jmenný bibliografický přehled podle rubrik

Úvodník

Kroutvor, Josef: Četba a psaní 
Prostor 15, březen 1991, s. 3–4 

Kučera, Vladimír: Čas neoblíbených 
Prostor 16, červen 1991, s. 3–4 

L., A.: Metronom naší politiky 
Prostor 17, září 1991, s. 3–4 

Lederer, Aleš: Generace bez názoru? 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 3–4 

red.: 1968 
Prostor 11, únor 1990, s. 3–5 

red.: Dosti strachu 
Prostor 12, červen 1990, s. 3–4 

red.: Rozhraní 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 3–4 

S., R.: Odpolitizovat „polis“ 
Prostor 13, září 1990, s. 3–4 

Poznámky

Antonín, Luboš: Kam kráčíš, muzeum? (o muzejnictví) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 17–19 

Arnautová, Maita: Přestaňme zavírat oči (k česko–slovenskému problému) 
Prostor 16, červen 1991, s. 9–10 

Drápala, Milan: Návrat do Evropy: snění, nebo realita? 
Prostor 12, červen 1990, s. 14–16 
Drápala, Milan: Protest, nebo vydírání? (o hladovce) 
Prostor, 14, prosinec 1990, s. 16–17 

Drápala, Milan: Realismus naruby (Nad Manifestem českého realismu Petra Pitharta) 
Prostor 17, září 1991, s. 5–10 

Drápala, Milan: Přízraky české politiky (k česko–slovenskému problému) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 5–8 

Havelka, Miloš: Václav Klaus „za zrcadlem“ (o politické svévoli při vymezování konzervatismu) 
Prostor 15, březen 1991, s. 7–12 

Hromádková, Alena: Charta 77: První krok k právnímu státu 
Prostor 15, březen 1991, s. 28–32 

Hromádková, Alena: Povinnost hájit demokracii (k hladovce M. Marečka) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 8–10 

Hromádková, Alena: Nejprve spravedlnost a právo… (o první Mezinárodní konferenci o zločinech komunismu) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 16–18 

Kučera, Vladimír: Disidentská křižovatka (k dilematu morálně zasloužilí versus odborníci) 
Prostor 13, září 1990, s. 10–12 

Kučera, Vladimír: Lid a intelektuálové je málo (k česko–slovenskému problému) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 12–14 

Kučera, Vladimír: Přerušený vývoj české levice 
Prostor 15, březen 1991, s. 21–25 

Kučera, Vladimír: Československá Science Fiction Republika (zhodnocení vývoje vnitřní politiky od listopadu 1989) 
Prostor 17, září 1991, s. 17–22 

Kučera, Vladimír: Něco málo antisemitismu (o antisemitismu ve střední a východní Evropě) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 10–14 

Kultová, Barbora A.: Petr Fleischmann – hledání české identity 
Prostor 12, červen 1990, s. 18–19 

Kultová, Barbora A.: Chtějí restaurátoři zastavit čas? (o restaurátorství) 
Prostor 16, červen 1991, s. 17–19 

L., A.: Tank znovu růžový? (k nabarvení tanku–památníku poslanci Federálního shromáždění) 
Prostor 16, červen 1991, s. 20 

Moïsi, Dominique; Rupnik, Jacques: Vytvořit životaschopnou východní Evropu je problémem Západu 
Prostor 16, červen 1991, s. 14–16 

Palouš, Radim: Univerzita po totalitě 
Prostor 13, září 1990, s. 9–10 

Pithart, Petr: … a ještě jednou k odsunu (z knihy Petr Pithart, Osmašedesátý, 1977) 
Prostor 11, únor 1990, s. 18–19 

Pokorný, Jindřich: Bez hrdinů? (k poměru veřejnosti k našim mrtvým hrdinům) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 14–16 

Pokorný, Martin: Lidovláda po 17. listopadu 1989 (ke kampani za zvolení V. Havla prezidentem) 
Prostor 11, únor 1990, s. 12–15 

Pokorný, Martin: Jedno pojetí politiky (k politice prezidenta V. Havla) 
Prostor 12, červen 1990, s. 11–14 

Pokorný, Martin: Tiso dnes 
Prostor 13, září 1990, s. 5–9 

Pokorný, Martin: Potřeba politické vědy 
Prostor 13, září 1990, s. 14–16 

Pokorný, Martin: My a nová politická elita (podle článku Timothy Gartona Ashe Po potopě, my) 
Prostor 15, březen 1991, s. 25–28 

Pokorný, Martin: „Dějinný optimismus“ a „humanismus“ versus vojenské ctnosti a porozumění smrti (k nebezpečnosti „humanismu“ v československé politice) 
Prostor 16, červen 1991, s. 10–14 

Rupnik, Jacques; Moïsi, Dominique: Vytvořit životaschopnou východní Evropu je problémem Západu 
Prostor 16, červen 1991, s. 14–16 

S., J.: První měsíc něžné revoluce 
Prostor 11, únor 1990, s. 9–12 

S., R.: Strach (o totalitním systému) 
Prostor 12, červen 1990, s. 20–21 

Sirotek, Jiří: Vyňatá slova (k „odvážným“ názorům režimního básníka K. Sýse) 
Prostor 11, únor 1990, s. 19–22 

Sirotek, Jiří: Taizé v Praze (imprese) 
Prostor 15, březen 1991, s. 32–33 

Sirotek, Jiří: Růžová aféra (k nabarvení tanku–památníku) 
Prostor 16, červen 1991, s. 16–17 

Sirotek, Jiří: Boj o minulost (k vyrovnávání se s nedávnou minulostí) 
Prostor 17, září 1991, s. 15–17 

Sirotek, Jiří: Tlustá čára (k vyrovnávání se s nedávnou minulostí) 
Prostor 17, září 1991, s. 25–26 

Starý, Rudolf: Pocit doby (k specifice střední Evropy) 
Prostor 12, červen 1990, s. 19–20 

Starý, Rudolf: Revolucí k restauraci (reflexe – k specifice nynějších revolucí ve střední a východní Evropě) 
Prostor 12, červen 1990, s. 21–22 

Starý, Rudolf: Moc a násilí (reflexe – k sametovosti revoluce roku 1989) 
Prostor 12, červen 1990, s. 22–23 

Starý, Rudolf: Co uchovat? (reflexe – k situaci po pádu komunismu) 
Prostor 12, červen 1990, s. 23 

Starý, Rudolf: Krize = nebezpečí + šance (reflexe – o krizi jako integrální součásti života) 
Prostor 12, červen 1990, s. 23–25 

Starý, Rudolf: Ošidnost návratů (reflexe – k návratu do Evropy) 
Prostor 12, červen 1990, s. 25–26 

Starý, Rudolf: Kam s národem? (o nacionalismu) 
Prostor 13, září 1990, s. 12–14 

Starý, Rudolf: Budeme budovat kapitalismus? (o neochotě k individuální odpovědnosti) 
Prostor 15, březen 1991, s. 5–7 

Starý, Rudolf: Spor o spojovací čárku aneb Blíženec versus Vodnář. Astrologická hříčka(k česko–slovenskému problému) 
Prostor 15, březen 1991, s. 33–38 

Štencl, Richard: Problémy s omluvou (k otázce sudetských Němců) 
Prostor 11, únor 1990, s. 15–17 

Štencl, Richard: O jedné kandidatuře (k postavě presidenta V. Havla) 
Prostor 12, červen 1990, s. 7–11 

Štencl, Richard: Co se vlastně stalo (reflexe listopadových událostí roku 1989) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 5–11 

Štencl, Richard: Kdo porozumí Čechům? (k česko–slovenskému problému) 
Prostor 15, březen 1991, s. 12–16 

Štencl, Richard: Causa Pithart (k postavě českého premiéra P. Pitharta) 
Prostor 16, červen 1991, s. 5–8 

Štencl, Richard: Komunismus a komunisté – kam s nimi? (k současnému antikomunismu) 
Prostor 17, září 1991, s. 10–15 

Štěchová, Gabriela: Přechod k demokracii a radikální ekonomická reforma 
Prostor 17, září 1991, s. 22–25 

Tauber, Jan: Občanské fórum – krize se prohlubuje 
Prostor 15, březen 1991, s. 18–21 

Vávra, Jan: Nový sen o jednotě? (k otázce politického spektra po revoluci) 
Prostor 11, únor 1990, s. 7–9 
 
Vávra, Jan: 
Tiše poslouchejte… (k nebezpečí autokracie, vyjevivším se při sporu o ministra vnitra R. Sachra) 
Prostor 12, červen 1990, s. 5–7 

Vávra, Jan: Konec sametových revolucionářů (k účasti umělců a intelektuálů v československé politice) 
Prostor 12, červen 1990, s. 16–18 

Vávra, Jan: Česko–slovenská politika: Totální ústup? 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 14–16 

Vávra, Jan: Stojí dědicové Občanského fóra na rozumných základech? (k volbě V. Klause předsedou Občanského fóra) 
Prostor 15, březen 1991, s. 16–18 

 

Diskuse

Rok 1968 – Ladislav Hejdánek; Vladimír Kadlec; Jiří Kantůrek; Radim Palouš; Jiří Ruml; Jan Štern; Jan Štern ml.; Aleš Lederer; Jan Vávra 
Prostor 11, únor 1990, s. 23–68 

Intelektuálové a moc – Václav Bělohradský; Ladislav Hejdánek; Pavel Kouba; Miroslav Petříček; Zdeněk Pinc; Milan Hanuš; Aleš Lederer; Rudolf Starý 
Prostor 16, červen 1991, s. 21–42 

My 91 – Lenka Procházková; Stanislava Přádná; Ivan Hoffman; Jiří Cieslar; Rudolf Starý; Aleš Lederer; Milan Hanuš 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 19–41 

 

Stati a úvahy

Bratinka, Pavel: Je právo podnikat lidským právem? 
Prostor 12, červen 1990, s. 41–47 

Bratršovská, Zdena; Hrdlička, František: Jakub fatalista a jeho pán po 250 letech čili O knihách a lidech za totality a po ní 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 55–62 

Ditz, Gerhard W.: Protestantská etika a tržní hospodářství (z časopisu Kyklos, 4/1980) 
Prostor 12, červen 1990, s. 49–65 

Ellul, Jacques: Politické náboženství (z knihy Jacques Ellul, Les nouveaux possédés) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 53–63 

Fleischmann, Petr: Věčné Pražské jaro George Sandové 
Prostor 15, březen 1991, s. 71–79 

Flusser, Vilém: „Záplavy“ (esej) 
Prostor 17, září 1991, s. 93–94 

Flusser, Vilém: Postdějinné elity. Kritika moci (esej) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 83–87 

Greeneová, Liz: O horoskopu Sovětského Ruska (z knihy Liz Greeneová, Jenseits von Saturn, Hugendubel 1985) 
Prostor 13, září 1990, s. 75–84 

Hanuš, Milan: O poetičnosti (Nad jednou stránkou Sedmera zastavení Bedřicha Fučíka) 
Prostor 12, červen 1990, s. 85–89 

Hanuš, Milan; Sirotek, Jiří: Generace pokoušená (Pokus o dialog k tématu „generace“ mezi Jiřím Sirotkem a Milanem Hanušem) 
Prostor 13, září 1990, s. 41–62 

Hayek von, Friedrich August: Náš otrávený jazyk (z knihy F. A. von Hayek, The Fatal Conceit. The Errors of Socialism. The University of Chicago Press, 1989) 
Prostor 17, září 1991, s. 45–54 

Heffernanová, Jana: Strom poznání dobrého a zlého aneb Sny pro amatéry 
Prostor 17, září 1991, s. 55–66 

Hrdlička, František; Bratršovská, Zdena: Jakub fatalista a jeho pán po 250 letech čili O knihách a lidech za totality a po ní 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 55–62 

Johnson, Paul: První despotické utopie (z knihy Paul Johnson, Historie moderního světa, Londýn 1984) 
Prostor 11, únor 1990, s. 81–85 

Klusoň, Václav: Proč privatizovat? 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 73–77 

Kroutvor, Josef: Pražské průchody, pasáže, korsa a pěší zóna 
Prostor 12, červen 1990, s. 73–77 

Kroutvor, Josef: Pražské kavárny, kavárničky, cukrárny a bistra 
Prostor 13, září 1990, s. 69–74 

Kroutvor, Josef: Psaní a četba (poznámky z minulých let) 
Prostor 15, březen 1991, s. 63–70 

Kroutvor, Josef: Pražský chodec 1991 
Prostor 16, červen 1991, s. 69–71 

Kroutvor, Josef: Supové 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 63–72 

Lederer, Aleš: Proměna střední Evropy? 
Prostor 13, září 1990, s. 33–39 

Lederer, Aleš; Štern, Jan: Generace zpožděná (Dialog na téma „generace“ mezi Alešem Ledererem a Janem Šternem) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 79–97 

Neubauer, Zdeněk: Mythus (přednáška odeznělá na půdě Křesťanské akademie Praha v rámci cyklu Člověk a náboženství) 
Prostor 15, březen 1991, s. 39–56 

Orban, Peter: Aids – aides – Hádés (podle knihy Peter Orban, Pluto, Rowohlt 1989) 
Prostor 17, září 1991, s. 67–79 

Pavlík, Jaroslav Vincenc: Boris Godunov a Michail Gorbačov (Vybraná témata) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 39–52 

Paz, Octavio: Poezie, mýtus, revoluce 
Prostor 15, březen 1991, s. 57–62 

Peroutka, Ferdinand: Lenin 
Prostor 12, červen 1990, s. 67–72 

Pokorný, Martin: Je vláda většiny demokracií? 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 65–71 

Přádná, Stanislava: Zpráva o sobě (Generační výpověď) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 43–53 

S., R.: Na současné téma (rozhovor s doc. Karlem Krejzou, CSc., z Ústavu pro astrosofii a společenský výzkum v Praze) 
Prostor 11, únor 1990, s. 69–79 

S., R.: Na současné téma II. (pokračování rozhovoru s doc. Karlem Krejzou, CSc., z Ústavu pro astrosofii a společenský výzkum v Praze) 
Prostor 12, červen 1990, s. 27–40 

S., R.: Na současné téma III. (pokračování rozhovoru s doc. Karlem Krejzou, CSc., z Ústavu pro astrosofii a společenský výzkum v Praze) 
Prostor 13, září 1990, s. 17–31 

S., R.: Na současné téma IV. (pokračování rozhovoru s doc. Karlem Krejzou, CSc., z Ústavu pro astrosofii a společenský výzkum v Praze) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 21–38 

S., R.: Na současné téma V. (pokračování rozhovoru s doc. Karlem Krejzou, CSc., z Ústavu pro astrosofii a společenský výzkum v Praze) 
Prostor 15, březen 1991, s. 81–94 

S., R.: Na současné téma VI. (pokračování rozhovoru s doc. Karlem Krejzou, CSc., z Ústavu pro astrosofii a společenský výzkum v Praze) 
Prostor 16, červen 1991, s. 73–87 

S., R.: Na současné téma VII. (pokračování rozhovoru s doc. Karlem Krejzou, CSc., z Ústavu pro astrosofii a společenský výzkum v Praze) 
Prostor 17, září 1991, s. 81–92 

Sirotek, Jiří: Ladislav Klíma – bohočlověk? 
Prostor 12, červen 1990, s. 79–83 

Sirotek, Jiří; Hanuš, Milan: Generace pokoušená (Pokus o dialog k tématu „generace“ mezi Jiřím Sirotkem a Milanem Hanušem) 
Prostor 13, září 1990, s. 41–62 

Soros, George: Zhroucení sovětského systému (Ukázka z knihy George Soros, Směnka na demokracii. Vzestup a pád sovětského systému) 
Prostor 17, září 1991, s. 39–44 

Starý, Rudolf: Úhel zaujatosti (Esejistické črty) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 73–81 

Špringl, Ivan: Máme hladovýho psa 
Prostor 13, září 1990, s. 63–68 

Štern, Jan; Lederer, Aleš: Generace zpožděná (Dialog na téma „generace“ mezi Alešem Ledererem a Janem Šternem) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 79–97 

Taine, Hyppolite: Konec revoluce (z knihy Hyppolite Taine, Konec revoluce, Praha 1910) 
Prostor 16, červen 1991, s. 43–67 

Tucker, Aviezer: Heideggeriánství Václava Havla (Aviezer Tucker, Havel’s Heideggerianism, Telos, Fall 1990, Number 85, s. 63–78) 
Prostor 17, září 1991, s. 27–38 

 
Myšlenkové proudy XX. století

Buber, Martin: Platón a Izajáš (Iz 6) (inaugurační přednáška na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě v roce 1938, z knihy Martin Buber, On the Bible, Schoken Books 1968) 
Prostor 16, červen 1991, s. 89–95 

Camus, Albert: Totalita a proces (z knihy Albert Camus, Der Mensch in der Revolte, Reinbek bei Hamburg 1969) 
Prostor 11, únor 1990, s. 107–113 

Heidegger, Martin: Co je metafyzika? (ze samizdatového překladu) 
Prostor 12, červen 1990, s. 91–101 

Hillman, James: O zradě poněkud jinak (podle přednášky Betrayal, Guild Lecture No. 128, London 1964) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 99–109 

Chlup, Radek: Zdraví ve věku vodnáře 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 89–95 

Jung, Carl Gustav: Duše a smrt (z knihy Carl Gustav Jung, Wirklichkeit der Seele, Walter 1978) 
Prostor 13, září 1990, s. 85–94 

Scruton, Roger: Vlastnictví (z knihy Roger Scruton, Smysl konzervatismu, samizdat) 
Prostor 15, březen 1991, s. 95–106 

Tillich, Paul: O existenciální úzkosti a odvaze k životu (podle knihy Paul Tillich, The Courage to Be, The Fontana Library 1973) 
Prostor 17, září 1991, s. 95–104 

Excerpta

Borovský, Karel Havlíček: Co jest obec? (Pražské noviny, 1846) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 111–115 

Fuchs, Eric; Stucki, Pierre–André: Totalitarismus a síla osobnosti (z knihy Eric Fuchs, Pierre–André Stucki, Nárok i zaslíbení. Esej o základu lidských práv, samizdat) 
Prostor 12, červen 1990, s. 103–108 

Hayek von, Friedrich August: Cesta do otroctví (z knihy F. A. Hayek, Cesta do otroctví, Academia 1990) 
Prostor 15, březen 1991, s. 107–111 

Jaspers, Karl: Obnova univerzity (z knihy K. Jaspers, Philosophische Aufsätze, Fischer 1967) 
Prostor 13, září 1990, s. 95–98 

Johnson, Paul: Intelektuálové (z knihy Paul Johnson, Intellectuals, London 1988) 
Prostor 16, červen 1991, s. 97–99 

Locke, John: O vlastnictví (z knihy John Locke, Dvě pojednání o vládě, Praha 1965) 
Prostor 11, únor 1990, s. 97–105 

Stucki, Pierre–André; Fuchs, Eric: Totalitarismus a síla osobnosti (z knihy Eric Fuchs, Pierre–André Stucki, Nárok i zaslíbení. Esej o základu lidských práv, samizdat) 
Prostor 12, červen 1990, s. 103–108 

Tocqueville, Alexis de: Demokracie v Americe (z připravovaného českého vydání knihy Alexis de Tocqueville, Demokracie v Americe) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 97–102 

Wust, Peter: Nejistota a odhodlání (z knihy Peter Wust, Nejistota a odhodlání, Vyšehrad 1970) 
Prostor 17, září 1991, s. 105–109 

Náš rozhovor

Na začátku je dobrý skutek (rozhovor s Petrem Pithartem), rozmlouval Aleš Lederer 
Prostor 11, únor 1990, s. 115–137 

Kdo chce jen brát, ten aby se ubál (rozhovor s Evou Kantůrkovou), rozmlouval Jan Štern 
Prostor 12, červen 1990, s. 109–118 

Není třeba nic vymýšlet, všechno již existuje (rozhovor s vicepresidentem Bank of America), rozhovor připravil Aleš Lederer 
Prostor 12, červen 1990, s. 119–126 

Nekompromisní linie není vždy správná (rozhovor s Tomášem Hradílkem), rozmlouval Aleš Lederer 
Prostor 13, září 1990, s. 99–115 

Staronová naděje pro Evropu (rozhovor s Wallburgou von Habsburg, dcerou Otty Habsburského a vnučkou posledního rakouského císaře), rozmlouval M. D. 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 117–124 

Pro vědce není špatná vizitka věřit v Boha (rozhovor s dr. Jiřím Grygarem, CSc.),rozhovor připravil Vladimír Kučera 
Prostor 15, březen 1991, s. 113–121 

Řeholní kořeny se nepodařilo vyrvat (rozhovor s páterem Ambrožem M. Svatošem, O. P., exprovinciálem dominikánského řádu), rozmlouvali Milan Drápala a Václav Růžička 
Prostor 16, červen 1991, s. 101–112 

Intelektuál není žádné zvláštní zvíře (rozhovor s Martinem J. Matuštíkem), rozmlouvala Barbora A. Kultová 
Prostor 16, červen 1991, s. 113–117 

Konservativec věří ve věčné a absolutní hodnoty (rozhovor s Alenou Hromádkovou),rozhovor připravil Aleš Lederer 
Prostor 17, září 1991, s. 111–122 

Už žádné iluze (rozhovor s Irinou a Sergejem z Moskvy), rozmlouvala Maita Arnautová 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 103–110 

 

Fejeton

Vávra, Jan: Jaro je tady – ’88 
Prostor 11, únor 1990, s. 139–141 

 
Reportáž

Arnautová, Maita: Maďarsko z bazénu 
Prostor 17, září 1991, s. 123–130 

Kučera, Vladimír: Reportáž dlouhá patnáct měsíců (o polistopadovém vývoji na Slovensku)
Prostor 16, červen 1991, s. 119–125 

Lederer, Aleš: Hudba jako žihadlo (o rockovém koncertu „Human Rights Now!“ v Budapešti)
Prostor 12, červen 1990, s. 127–135 

Sirotek, Jiří: Mezinárodní filmový festival po našem (27. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech) 
Prostor 13, září 1990, s. 117–120 

Sirotek, Jiří: Jemně poraněn Londýnem, Británií. Cestovní diář 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 111–126 

Starý, Rudolf: Švýcarsko z balkónu 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 125–134 

 

Anketa

1968 
Prostor 11, únor 1990, s. 143–150 

Strach 
Prostor 12, červen 1990, s. 137–148 

Generace – Jan Foll, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Jan Lukeš, Jan Rejžek, Přemysl Rut 
Prostor 13, září 1990, s. 121–127 

Výkonná společnost 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 135–140 

Četba 
Prostor 15, březen 1991, s. 123–128 
 
Intelektuálové a moc
 – Radek Chlup, Jan Kerbr, Karel Krejza, Petr Verner, Luděk Hřebíček, Radka Konvičková, Barbora A. Kultová, Sylva Daníčková, Jiří Hejlek 
Prostor 16, červen 1991, s. 127–134. 

Úzkosti a starosti doby – Jiří Vyhnalík, Čestmír Franěk, Darina Doskočilová, Ivan Štern, Richard Crha, Ľubica Kurucová, J. K., D. Kubálek, I. Klár, J. Urban, G. Tomíšková, K. Krejza 
Prostor 17, září 1991, s. 131–137 

Generace – František Pavlíček, Milena Závadová, Daniela Kolářová, Ivan Medek, Zuzana Kopečková, Milan Polák, Petr Holub 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 127–131 

 

Kultura 

Kultura – výročí

Arnautová, Maita: Památce Jakuba Demla (poezie) 
Prostor 15, březen 1991, s. 129–130 

Fellini, Federico: Federico Fellini: Sedmdesát (* 20. 1. 1920) (z knihy Denken mit Fellini, Diogenes 1984) 
Prostor 12, červen 1990, s. 149–150 

Gogh, Vincent van: Vincent van Gogh (1853–1890) (z knihy Vincent van Gogh, Dopisy) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 141–144 

Jung, C. G.: Prolog (k autobiografické knize Vzpomínky, sny a myšlenky) (z knihy C. G. Jung, Erinnerungen, Träume, Gedanken, Walter 1979) 
Prostor 17, září 1991, s. 139–141 

Kroutvor, Josef: Malíř milenců a mrtvých měst (Egon Schiele) 
Prostor 13, září 1990, s. 129–131 

Kroutvor, Josef: Zemřel Jiří Mucha 
Prostor 16, září 1991, s. 135–138 

Starý, Rudolf: Rilkova devátá (z rukopisného výboru esejů R. Starého z let 1976–1985 Medúsa v novější době kamenné) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 133–147 

 
Kultura – divadlo

Císař, Roman: Pokusit se o zobrazení údělu člověka (rozhovor s dramaturgem Romanem Císařem) 
Prostor 12, červen 1990, s. 150–154 

Jawlowska, Aldona: Mladé divadlo a alternativní kultura (z Bulletinu č. 5 vydaného k druhému pracovnímu setkání mladých divadelníků v Hradci Králové 25.–27. 11. 1988) 
Prostor 12, červen 1990, s. 155–165 

Kerbr, Jan: Višňový sad už pokáceli… (Višňový sad v režii O. Krejči, Divadlo za branou II) 
Prostor 15, březen 1991, s. 134–136 

Kerbr, Jan: V závrati frašky – fortissimo (Mumraj L. Birinského v Činoherním klubu) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 147–149 

Kultová, Barbora A.: Sláva! Svoboda! Sláva! (Asanace V. Havla v Mahenově divadle) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 144–146 

Třešňáková, Marie: Hoře, hoře … a stud (Hoře, hoře, strach, oprátka a jáma K. Steigerwalda v Divadle Na zábradlí versus Marast a Arest K. Kohouta v divadle E. F. Buriana) 
Prostor 15, březen 1991, s. 131–133 

Vangeli, Nina: „Ty, který odmítáš pomýšlení na blížící se smrt…“ (rozhovor s Ninou Vangeli, režisérkou Studia pohybového divadla) 
Prostor 16, červen 1991, s. 138–145 

Vávra, Jan: Obsluhovali Bohumila Hrabala (Obsluhoval jsem anglického krále B. Hrabala v Činoherním klubu) 
Prostor 12, červen 1990, s. 165–169 

Vávra, Jan: O jednom aspektu inscenací Havlových her 
Prostor 13, září 1990, s. 131–134 

Vystrčil, Tomáš: Poznámky k Beckettovi 
Prostor 17, září 1991, s. 141–143 

 
Kultura – film

Hanuš, Milan: Věčný mladík v českém filmu (Nad novým filmem Zdeňka Tice Vojtěch řečený sirotek) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 149–151 

Hanuš, Milan: Metafora záchodové mísy (K filmům Vážení přátelé, ano; Zvláštní bytosti; Ta naše písnička česká II; Slunce, seno a pár facek) 
Prostor 15, březen 1991, s. 140–141 

Kroutvor, Josef: Zemřela Adina Mandlová 
Prostor 17, září 1991, s. 148–149 

Přádná, Stanislava: Znamení na cestě (videosamizdat Den pro Agapé) 
Prostor 16, červen 1991, s. 150–151 

Starý, Rudolf: Carlos Saura: Eliso, můj živote (Trocha filmové hermeneutiky) 
Prostor 11, únor 1990, s. 161–168 

Starý, Rudolf: Nesnesitelná lehkost bytí po italsku (G. Bertolucci: Utajená tajemství) 
Prostor 12, červen 1990, s. 169–172 

Starý, Rudolf: André Téchiné podruhé (A. Téchiné: Americký hotel, Místo zločinu) 
Prostor 13, září 1990, s. 134–142 

Starý, Rudolf: Jedna retrospekce (Malé zamyšlení nad Všemi dobrými rodáky) (nad filmem Vojtěcha Jasného)
Prostor 13, září 1990, s. 142–145 

Starý, Rudolf: „Děsná sranda“ českého existencialismu (Ivan Passer: Intimní osvětlení) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 146–147 

Starý, Rudolf: S duší neustálé potíže (Steven Soderbergh: Sex, lži a video) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 147–148 

Starý, Rudolf: A ještě jedno nostalgické retro (M. Antonioni: Zvětšenina) 
Prostor 15, březen 1991, s. 137–139 

Starý, Rudolf: Antický svět bratří Tavianiových (Paolo a Vittorio Tavianiové: Kaos) 
Prostor 16, červen 1991, s. 146–149 

Starý, Rudolf: Chabrolův „Predátor“ (Claude Chabrol: Houkání sovy) 
Prostor 17, září 1991, s. 144–147 

Starý, Rudolf: Zhroucená metafora (Několik poznámek k postmodernímu filmu) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 150–154 

Kultura – literatura

Donoghue, Denis: Požitek ze čtení (Robert Alter: The Pleasures of Reading in an Ideological Age, Simon & Schuster) 
Prostor 15, březen 1991, s. 148–151 

Hamm, Peter: Záchrana světa poezií (Peter Hamm o nositeli Nobelovy ceny Josifu Brodském a jeho knize esejů Útěk z Byzance, časopis Spiegel č. 13, 1989) 
Prostor 13, září 1990, s. 145–150 

Chvatík, Květoslav: Kunderovo druhé „Umění románu“ 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 155–162 

Pokorný, Martin: Transit. Europäische Revue (Osteuropa – Übergänge zur Demokratie? – Transit. Europäische Revue. Heft 1, Herbst 1990) 
Prostor 16, červen 1991, s. 152–160 

Pokorný, Martin: Richard Rorty – konzervativní pragmatismus? (Richard Rorty: Solidarity or Objektivity?, 1983) 
Prostor 17, září 1991, s. 150–153 

Pokorný, Martin: Leo Strauss – obrana přirozeného práva proti historismu (Leo Strauss: Natural Right and History, 1953) 
Prostor 17, září 1991, s. 154–160 

Pokorný, Martin: Úkol Německa ve střední Evropě? (Criticón. Konservativ heute, Nummer 126, Juli/August 1991, München) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 154–160 

Sirotek, Jiří: Nesnesitelný Milan Kundera (Příspěvek ke sporu o Kunderu) 
Prostor 11, únor 1990, s. 151–160 

Sirotek, Jiří: Literární plebiscit? (Co nového v oficiální kultuře) 
Prostor 12, červen 1990, s. 178–182 

Sirotek, Jiří: Kontury Ticha (Sylvie Richterová: Slova a ticho, Arkýř, Mnichov 1986) 
Prostor 12, červen 1990, s. 182–184 

Sirotek, Jiří: Zavržený lyrik (Vlastimil Třešňák: Bermudský trojúhelník, Index, Paternoster) 
Prostor 12, červen 1990, s. 184–185 

Sirotek, Jiří: Dům smutku a života (Eva Kantůrková: Přítelkyně z domu smutku, Index 1984) 
Prostor 12, červen 1990, s. 185–187 

Sirotek, Jiří: Mistr banality v bludném kruhu (Zdeněk Zapletal: Sen na konci rána, Mladá fronta 1988) 
Prostor 12, červen 1990, s. 187–189 

Sirotek, Jiří: Slavná prvotina (Bára Basiková: Rozhovory s útěkem. Čs. spisovatel, 1990) 
Prostor 15, březen 1991, s. 141–143 

Sirotek, Jiří: Proměny Bohumila Hrabala (Nad Schizofrenickým evangeliem) 
Prostor 15, březen 1991, s. 143–147 

Vereš, Pavel: Milníky stalinisty (Vasil Biľak: Milníky mého života) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 161–165 

 
Kultura – výtvarné umění

Holý, B.: Ejhle – nakladatel! (Aventinská mansarda – Otakar Štorch–Marien a výtvarné umění) 
Prostor 15, březen 1991, s. 151–153 

Kornbluth, Jesse: Portrét umělce v jinošských letech (Andy Warhol, z časopisu Wiener 1/1989) 
Prostor 12, červen 1990, s. 173–178 

Kroutvor, Josef: Poselství Theimerova obelisku (Malíř a sochař Ivan Theimer) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 151–154 

Kroutvor, Josef: Artificialiata Karla Machálka (Malíř a výtvarník Karel Machálek) 
Prostor 16, červen 1991, s. 160–162 

Kroutvor, Josef: Všeobecná výstava a postmodernismus 
Prostor 17, září 1991, s. 160–162 

Kroutvor, Josef: Moderna ve střední Evropě (výstava Česká fotografická moderna) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 166–168 

Přádná, Stanislava: Dopis na druhou stranu (fiktivní dopis Alfredu Kubinovi) 
Prostor 15, březen 1991, s. 153–156 

Kultura – hudba

Hyklová, Jana: Simon v Praze (imprese) 
Prostor 17, září 1991, s. 162–164 

Klikar, Pavel: Žít v souladu s vesmírným řádem (Rozhovor s Pavlem Klikarem, uměleckým vedoucím Originálního pražského synkopického orchestru a souboru Musica Antiqua Praha) 
Prostor 13, září 1990, s. 150–156 

Klikar, Pavel: Žít v souladu s vesmírným řádem (Pokračování rozhovoru s Pavlem Klikarem, uměleckým vedoucím Originálního pražského synkopického orchestru a souboru Musica Antiqua Praha) 
Prostor 15, březen 1991, s. 156–166 

Sirotek, Jiří: Ve stínu optimismu Emila Viklického (improvizace) 
Prostor 17, září 1991, s. 164–166 

Šibravský, Jiří: Hudba ve „staré poště“ (ke státnímu rozhlasu) 
Prostor 16, červen 1991, s. 162–165 

Dopisy, názory, polemiky

Arnautová, Maita: odpověď (odpověď na kritiku pí. É. Ring) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 175–177 

Bílý, Jaroslav: dopis (polemika s poznámkami v Prostoru 12) 
Prostor 13, září 1990, s. 169–170 

Eliáš, Jan: dopis (náměty) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 179–180 

Flusser, Vilém: Návrat domů 
Prostor 16, červen 1991, s. 167–168 

Hanuš, Milan: odpověď (odpověď na dopis p. J. Eliáše) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 180 

Holub, Petr: Otázka druhé kultury 
Prostor 16, červen 1991, s. 168–172 

Hubka, František: dopis 
Prostor 12, červen 1990, s. 192 

Jirů, Jaroslav: dopis (k udělení ceny Milana Weinera Prostoru) 
Prostor 11, únor 1990, s. 169–170 

Keliš, Jaroslav: dopis 
Prostor 12, červen 1990, s. 193 

Kerbr, Jan: polemika (polemika s článkem R. Starého Ještě jedno nostalgické retro, Prostor 15) 
Prostor 17, září 1991, s. 167–168 

Kopecký, Jan: dopis 
Prostor 13, září 1990, s. 172 

Kumsta, Antonín: názor (o ideologii a totalitní moci) 
Prostor 12, červen 1990, s. 191–192 

Laufrová, Alena: dopis 
Prostor 16, červen 1991, s. 173 

Laufrová, Berta: dopis 
Prostor 17, září 1991, s. 168 

Musil, Jiří: polemika (reakce na článek J. Sirotka Ladislav Klíma – bohočlověk?, Prostor 12) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 163–166 

Nam: Věc nedopovězená (k E. Benešovi a Mnichovu) 
Prostor 11, únor 1990, s. 170–172 

Pavelková, Dana: názor (názor na odvolání V. Mečiara z funkce premiéra Slovenské republiky) 
Prostor 17, září 1991, s. 168–169 

Pokorný, Martin: Odpověď na otázky pana Bílého 
Prostor 13, září 1990, s. 170–171 

Ring, Éva: Několik slov o literátské odpovědnosti ve věci reportáže Maity Arnautové s názvem „Maďarsko z bazénu“ 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 169–175 

Sedláček, Petr: Hledání rovnováhy (k úloze osobností v dnešní politice) 
Prostor 13, září 1990, s. 167–169 

Sirotek, Jiří: odpověď (odpověď na kritiku p. Musila) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 166–168 

Sirotek, Jiří: Generační pointa (názor) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 177–178 

Slovník politického myšlení

Ottmann, Henning: Konzervativismus (ze slovníku Staatslexikon. Recht – Wirtschaft – Gesellschaft, Freiburg 1987) 
Prostor 17, září 1991, s. 171–176 

Scruton, Roger: Slovník politického myšlení – konzervatismus, kulturní konzervatismus, nová pravice, pluralismus, socialismus, soukromé vlastnictví, společenské vlastnictví (z knihy Roger Scruton, Slovník politického myšlení, samizdat) 
Prostor 11, únor 1990, s. 173–180 

Scruton, Roger: Slovník politického myšlení – komunismus, legalita – zákonnost, občanská práva, občanské povinnosti, opozice, rovnost příležitostí, spravedlivá válka (z knihy Roger Scruton, Slovník politického myšlení, samizdat) 
Prostor 12, červen 1990, s. 195–200 

Scruton, Roger: Slovník politického myšlení – obecné blaho, pokrok, policie, racionalismus, republika, rovnost, sociální spravedlnost, svoboda (z knihy Roger Scruton, Slovník politického myšlení, samizdat) 
Prostor 13, září 1990, s. 173–180 

Scruton, Roger: Slovník politického myšlení – právo na práci, práce, etika povolání, povolání, vykořisťování, blahobyt, volný čas (z knihy Roger Scruton, Slovník politického myšlení, samizdat) 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 169–174 

Scruton, Roger: Slovník politického myšlení – mýtus, revoluce, Friedrich August von Hayek, strana, demokratické strany, pravice, liberalismus (z knihy Roger Scruton, Slovník politického myšlení, samizdat) 
Prostor 15, březen 1991, s. 167–174 

Vierhaus, Rudolf: Konzervatismus (ze slovníku Dictionary of the History of Ideas, New York 1973) 
Prostor 16, červen 1991, s. 175–184 

Vogel, Bernhard: Politika (ze slovníku Staatslexikon. Recht – Wirtschaft – Gesellschaft, Freiburg 1987) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 181–182 

Vollrath, Ernst: Politická etika (ze slovníku Staatslexikon. Recht – Wirtschaft – Gesellschaft, Freiburg 1987) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 183–187 

 

Literatura

Bratršovská, Zdena; Hrdlička, František: Samí dobří sousedé (Vesnické leporelo) 
Prostor 17, září 1991, s. 177–189 

Holub, Petr: Čas a tvář 
Prostor 15, březen 1991, s. 175–188 

Hrdlička, František; Bratršovská, Zdena: Samí dobří sousedé (Vesnické leporelo) 
Prostor 17, září 1991, s. 177–189 

Kulka, Theofil B.: Odchlípená podešev (ukázka ze stejnojmenného románu) 
Prostor 12, červen 1990, s. 201–227 

Pavlát, Josef: Anglická liga 
Prostor 16, červen 1991, s. 187–203 

Suda, Kristián: Náhle 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 175–188 

Vávra, Jan: Pyšná princezna and the others 
Prostor 11, únor 1990, s. 181–190 

Vávra, Jan: V postýlce na věčné časy 
Prostor 13, září 1990, s. 181–188 

Wagnerová, Alena: Dvojitá kaple (ukázka ze stejnojmenného románu) 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 189–197 

Poezie

Arnautová, Maita 
Prostor 14, prosinec 1990, s. 189–192 

Janek, Tomáš 
Prostor 18, prosinec 1991, s. 198–200 

Malátek, Lukáš 
Prostor 13, září 1990, s. 190–191 

Stankovič, Andrej 
Prostor 12, červen 1990, s. 228–229 

Šalamoun, Jiří 
Prostor 15, březen 1991, s. 189–191 

Švadlena, Jaroslav 
Prostor 17, září 1991, s. 190 

Wernisch, Ivan 
Prostor 16, červen 1991, s. 204–205 

Citáty

Hayek, F. A. von 
Prostor 15, březen 1991 

Jung, C. G. 
Prostor 13, září 1990 

Marcel, Gabriel 
Prostor 12, červen 1990 

Miller, Henry 
Prostor 17, září 1991 

Patočka, Jan 
Prostor 16, červen 1991 

Werfel, Franz 
Prostor 14, prosinec 1990 

Ortega y Gasset, José 
Prostor 18, prosinec 1991

Zavřít