revue Prostor č. 109

Osmičky

S odstupem času se objevuje stále více perspektiv, jak nahlížet na milníky naší historie – roky 1918, 1938, 1948, 1968 a konečně rok 1989. Tuto komplexnost se aspoň v hrubých obrysech pokusili zachytit publicista Ondřej Trhoň, Magdaléna Křížová a Marina V. Šternová, kteří dramaturgicky sestavili tematické číslo revue Prostor „Osmičky“. V čísle se setkávají autorky
a autoři různých generací a světonázorů – politolog Jiří Pehe, mediální teoretička Tereza Krobová, novinář David Klimeš a chartistka Petruška Šustrová, spisovatel a sociolog Stanislav Biler, historička Kristina Andělová nebo novinář Erik Tabery. S cílem vyhnout se historizujícímu kýči se 109. číslo revue Prostor snaží alespoň malým dílem přispět k vyrovnání s minulostí. Výsledkem je koláž retrospektivních, kritických nebo provokativních textů doprovázených znepokojivými ilustracemi malířky Toy Box. Doplňují je básnické či prozaické reflexe dějinných zlomů a významných postav naší historie, které pro revue Prostor z tvorby současných autorů různých generací vybral básník a redaktor Jonáš Hájek.

/Andělová, Biller, Bouška, Dubinová, Fischerová, Frankl, Karous, Klimeš, Krobová , 
Kvitová, Macek, Macl, Maňák, Mikeš, Pánek Jurková, Pehe, Petr, Pernes, Pithart, 
Ruppert, Rychlíková, Seltenreich, Sklenář, Straková, Šisler, Štern I., Štern J., Šustrová, Tabery, 
Tóth, Toy Box, Trhoň, Trojan, Vácha, Wagnerová, Zábranský/

 

Zavřít