revue Prostor č. 108

Křižovatky víry

 

Celý svět je v pohybu. Zdá se na rozcestí, na křižovatce. Naši dobu lze popsat jako zlomovou. Proměnou prochází společnost, náboženství i kultura. V tematickém čísle 108 revue Prostor, které dramaturgicky sestavil básník Adam Borzič, ohledáváme a zkoumáme tyto křižovatky víry, ať již se jedná o křižovatky duchovní, ekologické, politické či umělecké. V čísle se setkávají autorky a autoři různých generací, světonázorů a duchovních proudů, jako například katolický kněz Tomáš Halík, básník Jan Škrob, politolog Ondřej Slačálek, básník Petr Hruška, teoložka Ivana Noble, religionista Ivan O. Štampach, básnířka a performerka Marie Feryna.

Nedílnou součástí čísla je i poezie. Číslo je symbolicky vztaženo k velké křižovatce západní kultury, k pětistému výročí zrodu reformace, k vystoupení Martina Luthera. I jeho čin totiž odhaluje smysl křižovatek víry.

/ Alster , Barros, Bauer, Borzič, Borkovec, Bouška, Černý, Drulák, Ferenčuchová, Feryna, Halík, Hanuš, Havran, Hájek, Hesová, Hošek, Hruška, Chlup, Ivaskiv, Joch, Kahuda, Kanda, Macl, Myšková, Noble, Ort, Piorecký, Racková, Richterová, Řehák, Senft, Slačálek, Stehlíková, Šipka, Škrob, Šmajs, Štampach, Vrba /

 

 

Zavřít