revue Prostor č. 103/104

Kontrasty a paradoxy současného Izraele

úvodník

Marina Šternová

Svítání na poušti

 

názor

Tomáš Pojar

Téma Izrael aneb Neztrácejme vlastní pud sebezáchovy!

 

poznámky a komentáře

Jakub Szántó

Dlouhá válka aneb Komentář z bojiště

Aja Carfatiová

Ironie dějin - Izraelci v Berlíně

Dana Pelegová

Izrael z pohledu aktivistky aneb Lesbická, gay, bisexuální a transgenderová komunita

Gabriela Jirásková

Nová vlna antisemitismu jako bezpečnostní hrozba pro Evropu

Marcela Zoufalá

Nejen o izraelských ženách aneb Postřehy z výzkumu

 

diskuse

Věda, výzkum a nové technologie v Izraeli

Jakub Abramson

Proč je Izrael světovou vědeckou mocností?

(Rozhovor s Jakubem Abramsonem)

"Pro izraelské vědce je typická schopnost překonávat zdánlivě neřešitelné problémy..."

Izraelský hospodářský zázrak jménem Start-up Nation

Roman Lesný

Kniha, která je i výzvou 49

(Rozhovor se Saulem Singerem)

"Celá naše země je jakýsi start-up..."

 

polemika

Terezie Dubinová

Izrael a Palestina - současný konflikt z jiného pohledu

 

konfrontace

Otázka směřování české zahraniční politiky - Česká republika a Izrael

Břetislav Tureček, Zuzana Boehmová, Tomáš Pojar, Irena Kalhousová, Marek Čejka, Jiří Schneider

rozhovor s Petrem Drulákem

 

stati a úvahy

Nadav Lazar

Mezi dvěma demonstracemi

Muhammad Džabálí

Dopis z kolonií aneb Viděno očima Palestince

Jan Fingerland

Mezi nebem a zemí aneb O některých paradoxech izraelské státnosti

Šlomo Avineri

Kořeny izraelské demokracie

 

esej

Avraham B. Jehošua

Diaspora jako neurotické řešení

Koláže Pavla Holeky

 

myšlenkové proudy

Irena Kalhousová

Izraelská společnost v proměnách času

 

fejeton

Amir Bogen

Můj český sen

Lenka Szántó

Izraelem ode zdi ke Zdi

 

náš rozhovor

(Rozhovor s jeruzalémským psychologem Amosem Kafrim o izraelské mentalitě)

"Izraelci mají vnitřní motor, který je žene k pohybu a hledání nových cest..."

 

anketa

Fredy Wurzel, Tamara Moyzes, Lucie Hindlsová, Oded Breda, Jan Kraus, Šimona Löwensteinová, Tomáš Kolský, Joav Ribak, Madžd Abd al-Hamíd, Josi Šarabi

Izraelské jablko sváru?

 

kultura

Třetí syn Abrahamův a jiné básně - výběr z moderní hebrejské poezie

(Rozhovor o psaní a životě s Etgarem Keretem)

"Člověk se stane spisovatelem, když v životě selhává..."

Radim Seltenreich

Román 20. století - jeho tragický příběh v pěti knihách

Eduard P. Martin

Být člověkem je zvláštní umění aneb Vzpomínka na Viktora Fischla

Amir Bogen

Filmové trendy v Hollylandu

 

appendix astropsychologica

Terezie Dubinová

Astrologie a judaismus

Petr Lisý, Chad Harris

Planetární kombinace Mars-Saturn-Pluto v horoskopu Státu Izrael

 

povídka

Sajjed Kašua

Tančící Arabové

 

dopisy, názory, polemiky

Drahomíra Pithartová

Tady je střed světa

Šimona Löwensteinová

Proč psát "židé" s malým písmenem

 

slovník

Pavlína Schultz, Irena Kalhousová

The Wingmen: příběh československých pilotů a leteckých mechaniků ve službách izraelského státu

 

příloha

Dany Ziss

Architektonický průvodce izraelsko-palestinským konfliktem

 

Zavřít