revue Prostor č. 102

Češi a náboženství - spor nejen o restituce

Popis

úvodník

Milan Hanuš

Restituce majetku nebo ducha?

 

názor

Radim Seltenreich

Ale kde je křesťan? aneb České křesťanství v soustředných kruzích

 

poznámky a komentáře

Eduard P. Martin

Kdo odejde poslední z Vatikánu, ať zhasne

Petr Dlouhý

Náboženská víra a česká identita

Otto Drexler

Původ duše národa jako věčná otázka

Blanka Urbánková

O babičce Anežce aneb Postoje k víře na český způsob

Karel Smažík

Zpověď dítěte své doby aneb (Ne)ztracená generace dvacetiletých

Jiří Jirásek:

Pohani v Čechách

 

diskuse

Jan Jůn

Je Británie ještě křesťanskou zemí?

Emil Páleš

Bezák, církevní majetky a budoucnost

 

polemika

Eva Kantůrková

Polemicky nejen o restitucích aneb Pokřivená společnost a usebraní lidé

 

příběhy

Jiří Sirotek

Dvojpříběh aneb Mlčení o víře

Aleš Hoznauer

(Ne)zastřený Bůh aneb O životě ve společenství evangelíků

 

konfrontace

Daniel Herman, Vojtěch Sedláček, Radomír Malý, Max Kašparů, Vladimír Smékal

Proč mají Češi problém s náboženstvím a restitucemi?

 

stati a úvahy

Zdeněk Vojtíšek

Od spirituality objektivní pravdy ke spiritualitě subjektivní zkušenosti

Anna Strunecká

Může vědec hledat Boha?

 

esej

Tomáš Boněk

Osudy českého křesťanství

 

myšlenkové proudy

Martin Skála

Náš kulturní komplex aneb Česká pohádka o tom, jak se Honza dostal na zámek (2. část)

 

dokumenty

Lenka Procházková

Suverenita státu nežádoucí?

 

excerpta

O náboženství budoucnosti (Ukázka z knihy Revoluce vědomí)

 

přednáška

(Rozhovor s Tomášem Halíkem po udělení Templetonovy ceny)

Řeč Tomáše Halíka při udělení Templetonovy ceny. "Náboženství nemizí, ale transformuje se..."

 

fejeton

Romana Křenková

Svatořečení Janové, potřebujeme vaši pomoc!

 

náš rozhovor

(Rozhovor s katolickým knězem Karlem Satoriou o duchovním rozměru života a vztahu církve k palčivým otázkám dneška)

"Nebude-li hloubka učebním tématem církve, nebude se jí naslouchat..."

 

kultura

Básně Eduarda Petišky - k nedožitým devadesátinám

Petr Pazdera Payne

Literatura a zpověď

Jan Lukavec

Karikatury Boha, superhrdinové a transformace věčné touhy po ráji

Zdena Mejzlíková

Nemoc duše zbavené transcendence

Radim Seltenreich

"Lépe se bude schoulit Hospodinu více do dlaně..." (Nad výstavou grafiky Bohuslava Reynka)

 

povídka

Petr Pazdera Payne

Inkognito ergo sum

 

Zavřít