Revue Prostor - prestižní společensko-kulturní čtvrtletník zaměřený na aktuální témata z oblasti kultury, společenského a politického života.

 
 
Vyhledávání:Bibliografický přehled revue Prostor 1990–1991
(čísla 11 až 18)
Jmenný bibliografický přehled podle rubrik

Úvodník

Kroutvor, Josef: Četba a psaní
Prostor 15, březen 1991, s. 3–4

Kučera, Vladimír: Čas neoblíbených
Prostor 16, červen 1991, s. 3–4

L., A.: Metronom naší politiky
Prostor 17, září 1991, s. 3–4

Lederer, Aleš: Generace bez názoru?
Prostor 18, prosinec 1991, s. 3–4

red.: 1968
Prostor 11, únor 1990, s. 3–5

red.: Dosti strachu
Prostor 12, červen 1990, s. 3–4

red.: Rozhraní
Prostor 14, prosinec 1990, s. 3–4

S., R.: Odpolitizovat „polis“
Prostor 13, září 1990, s. 3–4

Poznámky

Antonín, Luboš: Kam kráčíš, muzeum? (o muzejnictví)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 17–19

Arnautová, Maita: Přestaňme zavírat oči (k česko–slovenskému problému)
Prostor 16, červen 1991, s. 9–10

Drápala, Milan: Návrat do Evropy: snění, nebo realita?
Prostor 12, červen 1990, s. 14–16
Drápala, Milan: Protest, nebo vydírání? (o hladovce)
Prostor, 14, prosinec 1990, s. 16–17

Drápala, Milan: Realismus naruby (Nad Manifestem českého realismu Petra Pitharta)
Prostor 17, září 1991, s. 5–10

Drápala, Milan: Přízraky české politiky (k česko–slovenskému problému)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 5–8

Havelka, Miloš: Václav Klaus „za zrcadlem“ (o politické svévoli při vymezování konzervatismu)
Prostor 15, březen 1991, s. 7–12

Hromádková, Alena: Charta 77: První krok k právnímu státu
Prostor 15, březen 1991, s. 28–32

Hromádková, Alena: Povinnost hájit demokracii (k hladovce M. Marečka)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 8–10

Hromádková, Alena: Nejprve spravedlnost a právo… (o první Mezinárodní konferenci o zločinech komunismu)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 16–18

Kučera, Vladimír: Disidentská křižovatka (k dilematu morálně zasloužilí versus odborníci)
Prostor 13, září 1990, s. 10–12

Kučera, Vladimír: Lid a intelektuálové je málo (k česko–slovenskému problému)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 12–14

Kučera, Vladimír: Přerušený vývoj české levice
Prostor 15, březen 1991, s. 21–25

Kučera, Vladimír: Československá Science Fiction Republika (zhodnocení vývoje vnitřní politiky od listopadu 1989)
Prostor 17, září 1991, s. 17–22

Kučera, Vladimír: Něco málo antisemitismu (o antisemitismu ve střední a východní Evropě)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 10–14

Kultová, Barbora A.: Petr Fleischmann – hledání české identity
Prostor 12, červen 1990, s. 18–19

Kultová, Barbora A.: Chtějí restaurátoři zastavit čas? (o restaurátorství)
Prostor 16, červen 1991, s. 17–19

L., A.: Tank znovu růžový? (k nabarvení tanku–památníku poslanci Federálního shromáždění)
Prostor 16, červen 1991, s. 20

Moïsi, Dominique; Rupnik, Jacques: Vytvořit životaschopnou východní Evropu je problémem Západu
Prostor 16, červen 1991, s. 14–16

Palouš, Radim: Univerzita po totalitě
Prostor 13, září 1990, s. 9–10

Pithart, Petr: … a ještě jednou k odsunu (z knihy Petr Pithart, Osmašedesátý, 1977)
Prostor 11, únor 1990, s. 18–19

Pokorný, Jindřich: Bez hrdinů? (k poměru veřejnosti k našim mrtvým hrdinům)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 14–16

Pokorný, Martin: Lidovláda po 17. listopadu 1989 (ke kampani za zvolení V. Havla prezidentem)
Prostor 11, únor 1990, s. 12–15

Pokorný, Martin: Jedno pojetí politiky (k politice prezidenta V. Havla)
Prostor 12, červen 1990, s. 11–14

Pokorný, Martin: Tiso dnes
Prostor 13, září 1990, s. 5–9

Pokorný, Martin: Potřeba politické vědy
Prostor 13, září 1990, s. 14–16

Pokorný, Martin: My a nová politická elita (podle článku Timothy Gartona Ashe Po potopě, my)
Prostor 15, březen 1991, s. 25–28

Pokorný, Martin: „Dějinný optimismus“ a „humanismus“ versus vojenské ctnosti a porozumění smrti (k nebezpečnosti „humanismu“ v československé politice)
Prostor 16, červen 1991, s. 10–14

Rupnik, Jacques; Moïsi, Dominique: Vytvořit životaschopnou východní Evropu je problémem Západu
Prostor 16, červen 1991, s. 14–16

S., J.: První měsíc něžné revoluce
Prostor 11, únor 1990, s. 9–12

S., R.: Strach (o totalitním systému)
Prostor 12, červen 1990, s. 20–21

Sirotek, Jiří: Vyňatá slova (k „odvážným“ názorům režimního básníka K. Sýse)
Prostor 11, únor 1990, s. 19–22

Sirotek, Jiří: Taizé v Praze (imprese)
Prostor 15, březen 1991, s. 32–33

Sirotek, Jiří: Růžová aféra (k nabarvení tanku–památníku)
Prostor 16, červen 1991, s. 16–17

Sirotek, Jiří: Boj o minulost (k vyrovnávání se s nedávnou minulostí)
Prostor 17, září 1991, s. 15–17

Sirotek, Jiří: Tlustá čára (k vyrovnávání se s nedávnou minulostí)
Prostor 17, září 1991, s. 25–26

Starý, Rudolf: Pocit doby (k specifice střední Evropy)
Prostor 12, červen 1990, s. 19–20

Starý, Rudolf: Revolucí k restauraci (reflexe – k specifice nynějších revolucí ve střední a východní Evropě)
Prostor 12, červen 1990, s. 21–22

Starý, Rudolf: Moc a násilí (reflexe – k sametovosti revoluce roku 1989)
Prostor 12, červen 1990, s. 22–23

Starý, Rudolf: Co uchovat? (reflexe – k situaci po pádu komunismu)
Prostor 12, červen 1990, s. 23

Starý, Rudolf: Krize = nebezpečí + šance (reflexe – o krizi jako integrální součásti života)
Prostor 12, červen 1990, s. 23–25

Starý, Rudolf: Ošidnost návratů (reflexe – k návratu do Evropy)
Prostor 12, červen 1990, s. 25–26

Starý, Rudolf: Kam s národem? (o nacionalismu)
Prostor 13, září 1990, s. 12–14

Starý, Rudolf: Budeme budovat kapitalismus? (o neochotě k individuální odpovědnosti)
Prostor 15, březen 1991, s. 5–7

Starý, Rudolf: Spor o spojovací čárku aneb Blíženec versus Vodnář. Astrologická hříčka (k česko–slovenskému problému)
Prostor 15, březen 1991, s. 33–38

Štencl, Richard: Problémy s omluvou (k otázce sudetských Němců)
Prostor 11, únor 1990, s. 15–17

Štencl, Richard: O jedné kandidatuře (k postavě presidenta V. Havla)
Prostor 12, červen 1990, s. 7–11

Štencl, Richard: Co se vlastně stalo (reflexe listopadových událostí roku 1989)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 5–11

Štencl, Richard: Kdo porozumí Čechům? (k česko–slovenskému problému)
Prostor 15, březen 1991, s. 12–16

Štencl, Richard: Causa Pithart (k postavě českého premiéra P. Pitharta)
Prostor 16, červen 1991, s. 5–8

Štencl, Richard: Komunismus a komunisté – kam s nimi? (k současnému antikomunismu)
Prostor 17, září 1991, s. 10–15

Štěchová, Gabriela: Přechod k demokracii a radikální ekonomická reforma
Prostor 17, září 1991, s. 22–25

Tauber, Jan: Občanské fórum – krize se prohlubuje
Prostor 15, březen 1991, s. 18–21

Vávra, Jan: Nový sen o jednotě? (k otázce politického spektra po revoluci)
Prostor 11, únor 1990, s. 7–9
 
Vávra, Jan:
Tiše poslouchejte… (k nebezpečí autokracie, vyjevivším se při sporu o ministra vnitra R. Sachra)
Prostor 12, červen 1990, s. 5–7

Vávra, Jan: Konec sametových revolucionářů (k účasti umělců a intelektuálů v československé politice)
Prostor 12, červen 1990, s. 16–18

Vávra, Jan: Česko–slovenská politika: Totální ústup?
Prostor 14, prosinec 1990, s. 14–16

Vávra, Jan: Stojí dědicové Občanského fóra na rozumných základech? (k volbě V. Klause předsedou Občanského fóra)
Prostor 15, březen 1991, s. 16–18

 

Diskuse

Rok 1968 – Ladislav Hejdánek; Vladimír Kadlec; Jiří Kantůrek; Radim Palouš; Jiří Ruml; Jan Štern; Jan Štern ml.; Aleš Lederer; Jan Vávra
Prostor 11, únor 1990, s. 23–68

Intelektuálové a moc – Václav Bělohradský; Ladislav Hejdánek; Pavel Kouba; Miroslav Petříček; Zdeněk Pinc; Milan Hanuš; Aleš Lederer; Rudolf Starý
Prostor 16, červen 1991, s. 21–42

My 91 – Lenka Procházková; Stanislava Přádná; Ivan Hoffman; Jiří Cieslar; Rudolf Starý; Aleš Lederer; Milan Hanuš
Prostor 18, prosinec 1991, s. 19–41

 

Stati a úvahy

Bratinka, Pavel: Je právo podnikat lidským právem?
Prostor 12, červen 1990, s. 41–47

Bratršovská, Zdena; Hrdlička, František: Jakub fatalista a jeho pán po 250 letech čili O knihách a lidech za totality a po ní
Prostor 18, prosinec 1991, s. 55–62

Ditz, Gerhard W.: Protestantská etika a tržní hospodářství (z časopisu Kyklos, 4/1980)
Prostor 12, červen 1990, s. 49–65

Ellul, Jacques: Politické náboženství (z knihy Jacques Ellul, Les nouveaux possédés)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 53–63

Fleischmann, Petr: Věčné Pražské jaro George Sandové
Prostor 15, březen 1991, s. 71–79

Flusser, Vilém: „Záplavy“ (esej)
Prostor 17, září 1991, s. 93–94

Flusser, Vilém: Postdějinné elity. Kritika moci (esej)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 83–87

Greeneová, Liz: O horoskopu Sovětského Ruska (z knihy Liz Greeneová, Jenseits von Saturn, Hugendubel 1985)
Prostor 13, září 1990, s. 75–84

Hanuš, Milan: O poetičnosti (Nad jednou stránkou Sedmera zastavení Bedřicha Fučíka)
Prostor 12, červen 1990, s. 85–89

Hanuš, Milan; Sirotek, Jiří: Generace pokoušená (Pokus o dialog k tématu „generace“ mezi Jiřím Sirotkem a Milanem Hanušem)
Prostor 13, září 1990, s. 41–62

Hayek von, Friedrich August: Náš otrávený jazyk (z knihy F. A. von Hayek, The Fatal Conceit. The Errors of Socialism. The University of Chicago Press, 1989)
Prostor 17, září 1991, s. 45–54

Heffernanová, Jana: Strom poznání dobrého a zlého aneb Sny pro amatéry
Prostor 17, září 1991, s. 55–66

Hrdlička, František; Bratršovská, Zdena: Jakub fatalista a jeho pán po 250 letech čili O knihách a lidech za totality a po ní
Prostor 18, prosinec 1991, s. 55–62

Johnson, Paul: První despotické utopie (z knihy Paul Johnson, Historie moderního světa, Londýn 1984)
Prostor 11, únor 1990, s. 81–85

Klusoň, Václav: Proč privatizovat?
Prostor 14, prosinec 1990, s. 73–77

Kroutvor, Josef: Pražské průchody, pasáže, korsa a pěší zóna
Prostor 12, červen 1990, s. 73–77

Kroutvor, Josef: Pražské kavárny, kavárničky, cukrárny a bistra
Prostor 13, září 1990, s. 69–74

Kroutvor, Josef: Psaní a četba (poznámky z minulých let)
Prostor 15, březen 1991, s. 63–70

Kroutvor, Josef: Pražský chodec 1991
Prostor 16, červen 1991, s. 69–71

Kroutvor, Josef: Supové
Prostor 18, prosinec 1991, s. 63–72

Lederer, Aleš: Proměna střední Evropy?
Prostor 13, září 1990, s. 33–39

Lederer, Aleš; Štern, Jan: Generace zpožděná (Dialog na téma „generace“ mezi Alešem Ledererem a Janem Šternem)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 79–97

Neubauer, Zdeněk: Mythus (přednáška odeznělá na půdě Křesťanské akademie Praha v rámci cyklu Člověk a náboženství)
Prostor 15, březen 1991, s. 39–56

Orban, Peter: Aids – aides – Hádés (podle knihy Peter Orban, Pluto, Rowohlt 1989)
Prostor 17, září 1991, s. 67–79

Pavlík, Jaroslav Vincenc: Boris Godunov a Michail Gorbačov (Vybraná témata)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 39–52

Paz, Octavio: Poezie, mýtus, revoluce
Prostor 15, březen 1991, s. 57–62

Peroutka, Ferdinand: Lenin
Prostor 12, červen 1990, s. 67–72

Pokorný, Martin: Je vláda většiny demokracií?
Prostor 14, prosinec 1990, s. 65–71

Přádná, Stanislava: Zpráva o sobě (Generační výpověď)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 43–53

S., R.: Na současné téma (rozhovor s doc. Karlem Krejzou, CSc., z Ústavu pro astrosofii a společenský výzkum v Praze)
Prostor 11, únor 1990, s. 69–79

S., R.: Na současné téma II. (pokračování rozhovoru s doc. Karlem Krejzou, CSc., z Ústavu pro astrosofii a společenský výzkum v Praze)
Prostor 12, červen 1990, s. 27–40

S., R.: Na současné téma III. (pokračování rozhovoru s doc. Karlem Krejzou, CSc., z Ústavu pro astrosofii a společenský výzkum v Praze)
Prostor 13, září 1990, s. 17–31

S., R.: Na současné téma IV. (pokračování rozhovoru s doc. Karlem Krejzou, CSc., z Ústavu pro astrosofii a společenský výzkum v Praze)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 21–38

S., R.: Na současné téma V. (pokračování rozhovoru s doc. Karlem Krejzou, CSc., z Ústavu pro astrosofii a společenský výzkum v Praze)
Prostor 15, březen 1991, s. 81–94

S., R.: Na současné téma VI. (pokračování rozhovoru s doc. Karlem Krejzou, CSc., z Ústavu pro astrosofii a společenský výzkum v Praze)
Prostor 16, červen 1991, s. 73–87

S., R.: Na současné téma VII. (pokračování rozhovoru s doc. Karlem Krejzou, CSc., z Ústavu pro astrosofii a společenský výzkum v Praze)
Prostor 17, září 1991, s. 81–92

Sirotek, Jiří: Ladislav Klíma – bohočlověk?
Prostor 12, červen 1990, s. 79–83

Sirotek, Jiří; Hanuš, Milan: Generace pokoušená (Pokus o dialog k tématu „generace“ mezi Jiřím Sirotkem a Milanem Hanušem)
Prostor 13, září 1990, s. 41–62

Soros, George: Zhroucení sovětského systému (Ukázka z knihy George Soros, Směnka na demokracii. Vzestup a pád sovětského systému)
Prostor 17, září 1991, s. 39–44

Starý, Rudolf: Úhel zaujatosti (Esejistické črty)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 73–81

Špringl, Ivan: Máme hladovýho psa
Prostor 13, září 1990, s. 63–68

Štern, Jan; Lederer, Aleš: Generace zpožděná (Dialog na téma „generace“ mezi Alešem Ledererem a Janem Šternem)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 79–97

Taine, Hyppolite: Konec revoluce (z knihy Hyppolite Taine, Konec revoluce, Praha 1910)
Prostor 16, červen 1991, s. 43–67

Tucker, Aviezer: Heideggeriánství Václava Havla (Aviezer Tucker, Havel’s Heideggerianism, Telos, Fall 1990, Number 85, s. 63–78)
Prostor 17, září 1991, s. 27–38

 
Myšlenkové proudy XX. století

Buber, Martin: Platón a Izajáš (Iz 6) (inaugurační přednáška na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě v roce 1938, z knihy Martin Buber, On the Bible, Schoken Books 1968)
Prostor 16, červen 1991, s. 89–95

Camus, Albert: Totalita a proces (z knihy Albert Camus, Der Mensch in der Revolte, Reinbek bei Hamburg 1969)
Prostor 11, únor 1990, s. 107–113

Heidegger, Martin: Co je metafyzika? (ze samizdatového překladu)
Prostor 12, červen 1990, s. 91–101

Hillman, James: O zradě poněkud jinak (podle přednášky Betrayal, Guild Lecture No. 128, London 1964)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 99–109

Chlup, Radek: Zdraví ve věku vodnáře
Prostor 18, prosinec 1991, s. 89–95

Jung, Carl Gustav: Duše a smrt (z knihy Carl Gustav Jung, Wirklichkeit der Seele, Walter 1978)
Prostor 13, září 1990, s. 85–94

Scruton, Roger: Vlastnictví (z knihy Roger Scruton, Smysl konzervatismu, samizdat)
Prostor 15, březen 1991, s. 95–106

Tillich, Paul: O existenciální úzkosti a odvaze k životu (podle knihy Paul Tillich, The Courage to Be, The Fontana Library 1973)
Prostor 17, září 1991, s. 95–104

Excerpta

Borovský, Karel Havlíček: Co jest obec? (Pražské noviny, 1846)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 111–115

Fuchs, Eric; Stucki, Pierre–André: Totalitarismus a síla osobnosti (z knihy Eric Fuchs, Pierre–André Stucki, Nárok i zaslíbení. Esej o základu lidských práv, samizdat)
Prostor 12, červen 1990, s. 103–108

Hayek von, Friedrich August: Cesta do otroctví (z knihy F. A. Hayek, Cesta do otroctví, Academia 1990)
Prostor 15, březen 1991, s. 107–111

Jaspers, Karl: Obnova univerzity (z knihy K. Jaspers, Philosophische Aufsätze, Fischer 1967)
Prostor 13, září 1990, s. 95–98

Johnson, Paul: Intelektuálové (z knihy Paul Johnson, Intellectuals, London 1988)
Prostor 16, červen 1991, s. 97–99

Locke, John: O vlastnictví (z knihy John Locke, Dvě pojednání o vládě, Praha 1965)
Prostor 11, únor 1990, s. 97–105

Stucki, Pierre–André; Fuchs, Eric: Totalitarismus a síla osobnosti (z knihy Eric Fuchs, Pierre–André Stucki, Nárok i zaslíbení. Esej o základu lidských práv, samizdat)
Prostor 12, červen 1990, s. 103–108

Tocqueville, Alexis de: Demokracie v Americe (z připravovaného českého vydání knihy Alexis de Tocqueville, Demokracie v Americe)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 97–102

Wust, Peter: Nejistota a odhodlání (z knihy Peter Wust, Nejistota a odhodlání, Vyšehrad 1970)
Prostor 17, září 1991, s. 105–109

Náš rozhovor

Na začátku je dobrý skutek (rozhovor s Petrem Pithartem), rozmlouval Aleš Lederer
Prostor 11, únor 1990, s. 115–137

Kdo chce jen brát, ten aby se ubál (rozhovor s Evou Kantůrkovou), rozmlouval Jan Štern
Prostor 12, červen 1990, s. 109–118

Není třeba nic vymýšlet, všechno již existuje (rozhovor s vicepresidentem Bank of America), rozhovor připravil Aleš Lederer
Prostor 12, červen 1990, s. 119–126

Nekompromisní linie není vždy správná (rozhovor s Tomášem Hradílkem), rozmlouval Aleš Lederer
Prostor 13, září 1990, s. 99–115

Staronová naděje pro Evropu (rozhovor s Wallburgou von Habsburg, dcerou Otty Habsburského a vnučkou posledního rakouského císaře), rozmlouval M. D.
Prostor 14, prosinec 1990, s. 117–124

Pro vědce není špatná vizitka věřit v Boha (rozhovor s dr. Jiřím Grygarem, CSc.), rozhovor připravil Vladimír Kučera
Prostor 15, březen 1991, s. 113–121

Řeholní kořeny se nepodařilo vyrvat (rozhovor s páterem Ambrožem M. Svatošem, O. P., exprovinciálem dominikánského řádu), rozmlouvali Milan Drápala a Václav Růžička
Prostor 16, červen 1991, s. 101–112

Intelektuál není žádné zvláštní zvíře (rozhovor s Martinem J. Matuštíkem), rozmlouvala Barbora A. Kultová
Prostor 16, červen 1991, s. 113–117

Konservativec věří ve věčné a absolutní hodnoty (rozhovor s Alenou Hromádkovou), rozhovor připravil Aleš Lederer
Prostor 17, září 1991, s. 111–122

Už žádné iluze (rozhovor s Irinou a Sergejem z Moskvy), rozmlouvala Maita Arnautová
Prostor 18, prosinec 1991, s. 103–110

 

Fejeton

Vávra, Jan: Jaro je tady – ’88
Prostor 11, únor 1990, s. 139–141

 
Reportáž

Arnautová, Maita: Maďarsko z bazénu
Prostor 17, září 1991, s. 123–130

Kučera, Vladimír: Reportáž dlouhá patnáct měsíců (o polistopadovém vývoji na Slovensku)
Prostor 16, červen 1991, s. 119–125

Lederer, Aleš: Hudba jako žihadlo (o rockovém koncertu „Human Rights Now!“ v Budapešti)
Prostor 12, červen 1990, s. 127–135

Sirotek, Jiří: Mezinárodní filmový festival po našem (27. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech)
Prostor 13, září 1990, s. 117–120

Sirotek, Jiří: Jemně poraněn Londýnem, Británií. Cestovní diář
Prostor 18, prosinec 1991, s. 111–126

Starý, Rudolf: Švýcarsko z balkónu
Prostor 14, prosinec 1990, s. 125–134

 

Anketa

1968
Prostor 11, únor 1990, s. 143–150

Strach
Prostor 12, červen 1990, s. 137–148

Generace – Jan Foll, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Jan Lukeš, Jan Rejžek, Přemysl Rut
Prostor 13, září 1990, s. 121–127

Výkonná společnost
Prostor 14, prosinec 1990, s. 135–140

Četba
Prostor 15, březen 1991, s. 123–128
 
Intelektuálové a moc
– Radek Chlup, Jan Kerbr, Karel Krejza, Petr Verner, Luděk Hřebíček, Radka Konvičková, Barbora A. Kultová, Sylva Daníčková, Jiří Hejlek
Prostor 16, červen 1991, s. 127–134.

Úzkosti a starosti doby – Jiří Vyhnalík, Čestmír Franěk, Darina Doskočilová, Ivan Štern, Richard Crha, Ľubica Kurucová, J. K., D. Kubálek, I. Klár, J. Urban, G. Tomíšková, K. Krejza
Prostor 17, září 1991, s. 131–137

Generace – František Pavlíček, Milena Závadová, Daniela Kolářová, Ivan Medek, Zuzana Kopečková, Milan Polák, Petr Holub
Prostor 18, prosinec 1991, s. 127–131

 

Kultura

Kultura – výročí

Arnautová, Maita: Památce Jakuba Demla (poezie)
Prostor 15, březen 1991, s. 129–130

Fellini, Federico: Federico Fellini: Sedmdesát (* 20. 1. 1920) (z knihy Denken mit Fellini, Diogenes 1984)
Prostor 12, červen 1990, s. 149–150

Gogh, Vincent van: Vincent van Gogh (1853–1890) (z knihy Vincent van Gogh, Dopisy)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 141–144

Jung, C. G.: Prolog (k autobiografické knize Vzpomínky, sny a myšlenky) (z knihy C. G. Jung, Erinnerungen, Träume, Gedanken, Walter 1979)
Prostor 17, září 1991, s. 139–141

Kroutvor, Josef: Malíř milenců a mrtvých měst (Egon Schiele)
Prostor 13, září 1990, s. 129–131

Kroutvor, Josef: Zemřel Jiří Mucha
Prostor 16, září 1991, s. 135–138

Starý, Rudolf: Rilkova devátá (z rukopisného výboru esejů R. Starého z let 1976–1985 Medúsa v novější době kamenné)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 133–147

 
Kultura – divadlo

Císař, Roman: Pokusit se o zobrazení údělu člověka (rozhovor s dramaturgem Romanem Císařem)
Prostor 12, červen 1990, s. 150–154

Jawlowska, Aldona: Mladé divadlo a alternativní kultura (z Bulletinu č. 5 vydaného k druhému pracovnímu setkání mladých divadelníků v Hradci Králové 25.–27. 11. 1988)
Prostor 12, červen 1990, s. 155–165

Kerbr, Jan: Višňový sad už pokáceli… (Višňový sad v režii O. Krejči, Divadlo za branou II)
Prostor 15, březen 1991, s. 134–136

Kerbr, Jan: V závrati frašky – fortissimo (Mumraj L. Birinského v Činoherním klubu)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 147–149

Kultová, Barbora A.: Sláva! Svoboda! Sláva! (Asanace V. Havla v Mahenově divadle)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 144–146

Třešňáková, Marie: Hoře, hoře … a stud (Hoře, hoře, strach, oprátka a jáma K. Steigerwalda v Divadle Na zábradlí versus Marast a Arest K. Kohouta v divadle E. F. Buriana)
Prostor 15, březen 1991, s. 131–133

Vangeli, Nina: „Ty, který odmítáš pomýšlení na blížící se smrt…“ (rozhovor s Ninou Vangeli, režisérkou Studia pohybového divadla)
Prostor 16, červen 1991, s. 138–145

Vávra, Jan: Obsluhovali Bohumila Hrabala (Obsluhoval jsem anglického krále B. Hrabala v Činoherním klubu)
Prostor 12, červen 1990, s. 165–169

Vávra, Jan: O jednom aspektu inscenací Havlových her
Prostor 13, září 1990, s. 131–134

Vystrčil, Tomáš: Poznámky k Beckettovi
Prostor 17, září 1991, s. 141–143

 
Kultura – film

Hanuš, Milan: Věčný mladík v českém filmu (Nad novým filmem Zdeňka Tice Vojtěch řečený sirotek)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 149–151

Hanuš, Milan: Metafora záchodové mísy (K filmům Vážení přátelé, ano; Zvláštní bytosti; Ta naše písnička česká II; Slunce, seno a pár facek)
Prostor 15, březen 1991, s. 140–141

Kroutvor, Josef: Zemřela Adina Mandlová
Prostor 17, září 1991, s. 148–149

Přádná, Stanislava: Znamení na cestě (videosamizdat Den pro Agapé)
Prostor 16, červen 1991, s. 150–151

Starý, Rudolf: Carlos Saura: Eliso, můj živote (Trocha filmové hermeneutiky)
Prostor 11, únor 1990, s. 161–168

Starý, Rudolf: Nesnesitelná lehkost bytí po italsku (G. Bertolucci: Utajená tajemství)
Prostor 12, červen 1990, s. 169–172

Starý, Rudolf: André Téchiné podruhé (A. Téchiné: Americký hotel, Místo zločinu)
Prostor 13, září 1990, s. 134–142

Starý, Rudolf: Jedna retrospekce (Malé zamyšlení nad Všemi dobrými rodáky) (nad filmem Vojtěcha Jasného)
Prostor 13, září 1990, s. 142–145

Starý, Rudolf: „Děsná sranda“ českého existencialismu (Ivan Passer: Intimní osvětlení)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 146–147

Starý, Rudolf: S duší neustálé potíže (Steven Soderbergh: Sex, lži a video)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 147–148

Starý, Rudolf: A ještě jedno nostalgické retro (M. Antonioni: Zvětšenina)
Prostor 15, březen 1991, s. 137–139

Starý, Rudolf: Antický svět bratří Tavianiových (Paolo a Vittorio Tavianiové: Kaos)
Prostor 16, červen 1991, s. 146–149

Starý, Rudolf: Chabrolův „Predátor“ (Claude Chabrol: Houkání sovy)
Prostor 17, září 1991, s. 144–147

Starý, Rudolf: Zhroucená metafora (Několik poznámek k postmodernímu filmu)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 150–154

Kultura – literatura

Donoghue, Denis: Požitek ze čtení (Robert Alter: The Pleasures of Reading in an Ideological Age, Simon & Schuster)
Prostor 15, březen 1991, s. 148–151

Hamm, Peter: Záchrana světa poezií (Peter Hamm o nositeli Nobelovy ceny Josifu Brodském a jeho knize esejů Útěk z Byzance, časopis Spiegel č. 13, 1989)
Prostor 13, září 1990, s. 145–150

Chvatík, Květoslav: Kunderovo druhé „Umění románu“
Prostor 14, prosinec 1990, s. 155–162

Pokorný, Martin: Transit. Europäische Revue (Osteuropa – Übergänge zur Demokratie? – Transit. Europäische Revue. Heft 1, Herbst 1990)
Prostor 16, červen 1991, s. 152–160

Pokorný, Martin: Richard Rorty – konzervativní pragmatismus? (Richard Rorty: Solidarity or Objektivity?, 1983)
Prostor 17, září 1991, s. 150–153

Pokorný, Martin: Leo Strauss – obrana přirozeného práva proti historismu (Leo Strauss: Natural Right and History, 1953)
Prostor 17, září 1991, s. 154–160

Pokorný, Martin: Úkol Německa ve střední Evropě? (Criticón. Konservativ heute, Nummer 126, Juli/August 1991, München)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 154–160

Sirotek, Jiří: Nesnesitelný Milan Kundera (Příspěvek ke sporu o Kunderu)
Prostor 11, únor 1990, s. 151–160

Sirotek, Jiří: Literární plebiscit? (Co nového v oficiální kultuře)
Prostor 12, červen 1990, s. 178–182

Sirotek, Jiří: Kontury Ticha (Sylvie Richterová: Slova a ticho, Arkýř, Mnichov 1986)
Prostor 12, červen 1990, s. 182–184

Sirotek, Jiří: Zavržený lyrik (Vlastimil Třešňák: Bermudský trojúhelník, Index, Paternoster)
Prostor 12, červen 1990, s. 184–185

Sirotek, Jiří: Dům smutku a života (Eva Kantůrková: Přítelkyně z domu smutku, Index 1984)
Prostor 12, červen 1990, s. 185–187

Sirotek, Jiří: Mistr banality v bludném kruhu (Zdeněk Zapletal: Sen na konci rána, Mladá fronta 1988)
Prostor 12, červen 1990, s. 187–189

Sirotek, Jiří: Slavná prvotina (Bára Basiková: Rozhovory s útěkem. Čs. spisovatel, 1990)
Prostor 15, březen 1991, s. 141–143

Sirotek, Jiří: Proměny Bohumila Hrabala (Nad Schizofrenickým evangeliem)
Prostor 15, březen 1991, s. 143–147

Vereš, Pavel: Milníky stalinisty (Vasil Biľak: Milníky mého života)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 161–165

 
Kultura – výtvarné umění

Holý, B.: Ejhle – nakladatel! (Aventinská mansarda – Otakar Štorch–Marien a výtvarné umění)
Prostor 15, březen 1991, s. 151–153

Kornbluth, Jesse: Portrét umělce v jinošských letech (Andy Warhol, z časopisu Wiener 1/1989)
Prostor 12, červen 1990, s. 173–178

Kroutvor, Josef: Poselství Theimerova obelisku (Malíř a sochař Ivan Theimer)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 151–154

Kroutvor, Josef: Artificialiata Karla Machálka (Malíř a výtvarník Karel Machálek)
Prostor 16, červen 1991, s. 160–162

Kroutvor, Josef: Všeobecná výstava a postmodernismus
Prostor 17, září 1991, s. 160–162

Kroutvor, Josef: Moderna ve střední Evropě (výstava Česká fotografická moderna)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 166–168

Přádná, Stanislava: Dopis na druhou stranu (fiktivní dopis Alfredu Kubinovi)
Prostor 15, březen 1991, s. 153–156

Kultura – hudba

Hyklová, Jana: Simon v Praze (imprese)
Prostor 17, září 1991, s. 162–164

Klikar, Pavel: Žít v souladu s vesmírným řádem (Rozhovor s Pavlem Klikarem, uměleckým vedoucím Originálního pražského synkopického orchestru a souboru Musica Antiqua Praha)
Prostor 13, září 1990, s. 150–156

Klikar, Pavel: Žít v souladu s vesmírným řádem (Pokračování rozhovoru s Pavlem Klikarem, uměleckým vedoucím Originálního pražského synkopického orchestru a souboru Musica Antiqua Praha)
Prostor 15, březen 1991, s. 156–166

Sirotek, Jiří: Ve stínu optimismu Emila Viklického (improvizace)
Prostor 17, září 1991, s. 164–166

Šibravský, Jiří: Hudba ve „staré poště“ (ke státnímu rozhlasu)
Prostor 16, červen 1991, s. 162–165

Dopisy, názory, polemiky

Arnautová, Maita: odpověď (odpověď na kritiku pí. É. Ring)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 175–177

Bílý, Jaroslav: dopis (polemika s poznámkami v Prostoru 12)
Prostor 13, září 1990, s. 169–170

Eliáš, Jan: dopis (náměty)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 179–180

Flusser, Vilém: Návrat domů
Prostor 16, červen 1991, s. 167–168

Hanuš, Milan: odpověď (odpověď na dopis p. J. Eliáše)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 180

Holub, Petr: Otázka druhé kultury
Prostor 16, červen 1991, s. 168–172

Hubka, František: dopis
Prostor 12, červen 1990, s. 192

Jirů, Jaroslav: dopis (k udělení ceny Milana Weinera Prostoru)
Prostor 11, únor 1990, s. 169–170

Keliš, Jaroslav: dopis
Prostor 12, červen 1990, s. 193

Kerbr, Jan: polemika (polemika s článkem R. Starého Ještě jedno nostalgické retro, Prostor 15)
Prostor 17, září 1991, s. 167–168

Kopecký, Jan: dopis
Prostor 13, září 1990, s. 172

Kumsta, Antonín: názor (o ideologii a totalitní moci)
Prostor 12, červen 1990, s. 191–192

Laufrová, Alena: dopis
Prostor 16, červen 1991, s. 173

Laufrová, Berta: dopis
Prostor 17, září 1991, s. 168

Musil, Jiří: polemika (reakce na článek J. Sirotka Ladislav Klíma – bohočlověk?, Prostor 12)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 163–166

Nam: Věc nedopovězená (k E. Benešovi a Mnichovu)
Prostor 11, únor 1990, s. 170–172

Pavelková, Dana: názor (názor na odvolání V. Mečiara z funkce premiéra Slovenské republiky)
Prostor 17, září 1991, s. 168–169

Pokorný, Martin: Odpověď na otázky pana Bílého
Prostor 13, září 1990, s. 170–171

Ring, Éva: Několik slov o literátské odpovědnosti ve věci reportáže Maity Arnautové s názvem „Maďarsko z bazénu“
Prostor 18, prosinec 1991, s. 169–175

Sedláček, Petr: Hledání rovnováhy (k úloze osobností v dnešní politice)
Prostor 13, září 1990, s. 167–169

Sirotek, Jiří: odpověď (odpověď na kritiku p. Musila)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 166–168

Sirotek, Jiří: Generační pointa (názor)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 177–178

Slovník politického myšlení

Ottmann, Henning: Konzervativismus (ze slovníku Staatslexikon. Recht – Wirtschaft – Gesellschaft, Freiburg 1987)
Prostor 17, září 1991, s. 171–176

Scruton, Roger: Slovník politického myšlení – konzervatismus, kulturní konzervatismus, nová pravice, pluralismus, socialismus, soukromé vlastnictví, společenské vlastnictví (z knihy Roger Scruton, Slovník politického myšlení, samizdat)
Prostor 11, únor 1990, s. 173–180

Scruton, Roger: Slovník politického myšlení – komunismus, legalita – zákonnost, občanská práva, občanské povinnosti, opozice, rovnost příležitostí, spravedlivá válka (z knihy Roger Scruton, Slovník politického myšlení, samizdat)
Prostor 12, červen 1990, s. 195–200

Scruton, Roger: Slovník politického myšlení – obecné blaho, pokrok, policie, racionalismus, republika, rovnost, sociální spravedlnost, svoboda (z knihy Roger Scruton, Slovník politického myšlení, samizdat)
Prostor 13, září 1990, s. 173–180

Scruton, Roger: Slovník politického myšlení – právo na práci, práce, etika povolání, povolání, vykořisťování, blahobyt, volný čas (z knihy Roger Scruton, Slovník politického myšlení, samizdat)
Prostor 14, prosinec 1990, s. 169–174

Scruton, Roger: Slovník politického myšlení – mýtus, revoluce, Friedrich August von Hayek, strana, demokratické strany, pravice, liberalismus (z knihy Roger Scruton, Slovník politického myšlení, samizdat)
Prostor 15, březen 1991, s. 167–174

Vierhaus, Rudolf: Konzervatismus (ze slovníku Dictionary of the History of Ideas, New York 1973)
Prostor 16, červen 1991, s. 175–184

Vogel, Bernhard: Politika (ze slovníku Staatslexikon. Recht – Wirtschaft – Gesellschaft, Freiburg 1987)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 181–182

Vollrath, Ernst: Politická etika (ze slovníku Staatslexikon. Recht – Wirtschaft – Gesellschaft, Freiburg 1987)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 183–187

 

Literatura

Bratršovská, Zdena; Hrdlička, František: Samí dobří sousedé (Vesnické leporelo)
Prostor 17, září 1991, s. 177–189

Holub, Petr: Čas a tvář
Prostor 15, březen 1991, s. 175–188

Hrdlička, František; Bratršovská, Zdena: Samí dobří sousedé (Vesnické leporelo)
Prostor 17, září 1991, s. 177–189

Kulka, Theofil B.: Odchlípená podešev (ukázka ze stejnojmenného románu)
Prostor 12, červen 1990, s. 201–227

Pavlát, Josef: Anglická liga
Prostor 16, červen 1991, s. 187–203

Suda, Kristián: Náhle
Prostor 14, prosinec 1990, s. 175–188

Vávra, Jan: Pyšná princezna and the others
Prostor 11, únor 1990, s. 181–190

Vávra, Jan: V postýlce na věčné časy
Prostor 13, září 1990, s. 181–188

Wagnerová, Alena: Dvojitá kaple (ukázka ze stejnojmenného románu)
Prostor 18, prosinec 1991, s. 189–197

Poezie

Arnautová, Maita
Prostor 14, prosinec 1990, s. 189–192

Janek, Tomáš
Prostor 18, prosinec 1991, s. 198–200

Malátek, Lukáš
Prostor 13, září 1990, s. 190–191

Stankovič, Andrej
Prostor 12, červen 1990, s. 228–229

Šalamoun, Jiří
Prostor 15, březen 1991, s. 189–191

Švadlena, Jaroslav
Prostor 17, září 1991, s. 190

Wernisch, Ivan
Prostor 16, červen 1991, s. 204–205

Citáty

Hayek, F. A. von
Prostor 15, březen 1991

Jung, C. G.
Prostor 13, září 1990

Marcel, Gabriel
Prostor 12, červen 1990

Miller, Henry
Prostor 17, září 1991

Patočka, Jan
Prostor 16, červen 1991

Werfel, Franz
Prostor 14, prosinec 1990

Ortega y Gasset, José
Prostor 18, prosinec 1991

nahoru
Obsah © Sdružení pro vydávání revue PROSTOR
email: prostorevue@gmail.com

Původně samizdatový časopis PROSTOR, u jehož zrodu stáli Aleš Lederer, Jan Štern, Jan Vávra a Jiří Hapala, vznikl v červnu v roce 1982. V samizdatové, "zakonspirované" podobě vycházel až do roku 1989, celkem 12 čísel (kvůli hrozbě prozrazení a zákazu používali autoři i přispěvatelé pseudonymy).

Od roku 1990 začala nezávislá, kulturně politická revue PROSTOR vycházet (od čísla 10) v soukromém nakladatelství a vydavatelství Aleše Lederera, který jakožto vydavatel rovněž řídil redakční kruh časopisu, jehož členy byli Rudolf Starý (pozdější šéfredaktor), Jan Vávra, Josef Kroutvor, Milan Hanuš (pozdější výkonný redaktor) a Stanislava Přádná.

V jednotlivých tematických číslech revue PROSTOR se objevovaly esejistické texty zrcadlící proměnu společenské, politické, kulturní i psychologické atmosféry doby. Vedle předních domácích autorů uváděla revue především významné představitele duchovních proudů hlásících se k západní kulturní tradici (C.G.Jung, F.A.von Hayek, R.Scruton).